ขอถามว่าพวกท่านผ่านกฎหมายนี้ด้วยสำนึกทางการเมืองเยี่ยงไร???

ขอถามว่าพวกท่านผ่านกฎหมายนี้ด้วยสำนึกทางการเมืองเยี่ยงไร???

 

 

 

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

ขอถามว่าพวกท่านผ่านกฎหมายนี้ด้วยสำนึกทางการเมืองเยี่ยงไร???

 

ในที่สุดสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ทำให้คนไทยผิดหวังทั้งประเทศ คือการลงมติในการต่ออายุประธาน และกรรมการปปช.ที่เคยเป็นข้าราชการการเมืองและเป็นกรรมการองค์กรอิสระมาก่อน และยังพ้นจากตำแหน่งไม่ถึง10ปี ซึ่งเป็นคุณสมบัติต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ 2560

หลักนิติธรรม (Rule of Law) ของประเทศไทยนั้นยึดถือหลักรัฐธรรมนูญเป็นใหญ่ (Supremacy of Constitution) ไม่ใช่สภาผู้แทนราษฎรเป็นใหญ่
(Supremacy of Parliament) และสนช.ก็ไม่มีผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งแม้สักคนเดียวแต่กลับใช้อำนาจแบบหักดิบผ่านกฎหมายลูกที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญอันเป็นแม่บทสูงสุดของประเทศ โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ผ่านประชามติภายใต้พระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ขอถามว่าพวกท่านผ่านกฎหมายนี้ด้วยสำนึกทางการเมืองเยี่ยงไร???

ท่านทำเช่นนี้เพื่อประโยชน์ของใคร???

และท้ายสุดประชาชน
ได้ประโยชน์อะไร???

รสนา โตสิตระกูล
25 ธ.ค 2560

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1528846187191939&id=236945323048705