เผด็จการสภาเสียงข้างเดียวในขณะนี้ทำร้ายประเทศยิ่งกว่าหรือไม่!?!

เผด็จการสภาเสียงข้างเดียวในขณะนี้ทำร้ายประเทศยิ่งกว่าหรือไม่!?!

 

  

 

 

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

เผด็จการสภาเสียงข้างเดียวในขณะนี้ทำร้ายประเทศยิ่งกว่าหรือไม่!?!

 


ประชาธิปไตยเสียงข้างมากที่ไม่ต้องใช้สมอง แค่ถูกกำกับใช้ชู2นิ้ว หรือ3นิ้วทำร้ายประเทศมากเพียงไร

เผด็จการสภาเสียงข้างเดียวในขณะนี้ทำร้ายประเทศยิ่งกว่าหรือไม่!?!

แม้ไม่ต้องชู2นิ้ว แต่ก็สามารถกำกับสนช.ให้โหวตอย่างไรก็ได้ จะผ่านกฎหมายเอื้อกลุ่มทุนอย่างไรก็ได้ จะเลือกใครมานั่งในองค์กรอิสระ หรือจะล้มกระดานเขี่ยใครออกจากองค์กรอิสระก็ได้ ใช่หรือไม่

แม้แต่การตรากฎหมายลูกยกเว้นไม่ต้องใช้กฎหมายแม่คือรัฐธรรมนูญก็ได้ เพราะเผด็จการเมื่อคุมองค์กรอิสระ โดยกำหนดผลประโยชน์ให้ผู้อยู่ในองค์กรอิสระนั้นๆ ก็สามารถคุมกลไกการตรวจสอบทุกอย่างไว้ในมือ เพื่อตนเองจะทำอะไรก็ได้โดยไม่ผิด ใช่หรือไม่

ความเลวร้ายของเผด็จการ และสภาเสียงข้างเดียว ทำร้ายระบบกลไกการตรวจสอบ และ ถ่วงดุลอำนาจไปจนหมดสิ้น และจะทำให้การเมืองถึงทางตัน จนอาจเป็นรัฐที่ล้มเหลวได้ ใช่หรือไม่!?!

https://www.facebook.com/rosana.tsk/posts/544547935589716:0