คำกล่าวรำลึกวีรชนพฤษภาประชาธรรม ณ.สวนสันติพร เชิงสะพานปิ่นเกล้า

คำกล่าวรำลึกวีรชนพฤษภาประชาธรรม ณ.สวนสันติพร เชิงสะพานปิ่นเกล้า

 

 

  

 

 

 

 

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

คำกล่าวรำลึกวีรชนพฤษภาประชาธรรม ณ.สวนสันติพร เชิงสะพานปิ่นเกล้า

 

เรียนท่านผู้แทนกองทัพบก ผู้แทนพรรคการเมือง ผู้แทนเเรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ผู้แทนกทม.ประธานจัดงานญาติวีรชนปี2535 บรรดาญาติวีรชน ประชาชนและสื่อมวลชน

วันนี้เป็นวันรำลึกวีรชนพฤษภาประชาธรรม และรำลึกเจตนารมณ์การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์ของเหล่าวีรชนทั้งหลายซึ่งผ่านมาแล้ว 26 ปี

การแสดงละครของเด็กๆลูกหลานของเราที่เรียกร้องการปรองดอง สมานฉันท์เพื่อคืนอนาคตที่สดใสให้กับพวกเขา ดิฉันเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงของสังคมเกิดจากการขับเคลื่อนของประชาชนหลายยุคหลายสมัย เพื่อให้สังคมเข้าถึงประชาธิปไตยสมบูรณ์ ซึ่งประชาธิปไตยที่สมบูรณ์มิใช่เพียงประชาธิปไตยทางการเมืองเท่านั้น ต้องรวมถึงประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ หากปราศจากประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ ประชาธิปไตยทางการเมืองย่อมไม่มั่นคง เพราะคนมีอำนาจเงินย่อมเข้าถึงอำนาจทางการเมืองได้มากกว่า จนถึงอาจมีอำนาจเหนือการเมืองและเหนือรัฐบาลได้

ประเทศไทยติดอันดับประเทศเหลื่อมล้ำที่สุดอันดับ3ของโลก แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเรายังขาดการกระจายประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ ประชาธิปไตยทางการเมืองจึงง่อนแง่นคลอนแคลน รากเง่าของความไม่มั่นคงเหล่านี้ล้วนมาจากปัญหาการทุจริตในการบริหารบ้านเมือง การใช้อำนาจรัฐทำให้เกิดการผูกขาดทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองจากตัวแทนทั้งที่เราเลือก และไม่ได้เลือก ทั้งที่มาจากการเลือกตั้ง และมาจากอำนาจพิเศษ

การปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนในความหมายดิฉันคือการจับมือร่วมกันในการตรวจสอบตัวแทนในการใช้อำนาจรัฐแทนประชาชนทั้งที่มาจากการเลือกตั้ง และที่มาจากอำนาจพิเศษ ประชาชนต้องไม่ปล่อยให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในนามผู้แทนของประชาชน

เติ้งเสี่ยวผิงอดีตผู้นำคนสำคัญของจีนกล่าวว่า “ทุกขั้นตอนในการปฏิรูป ต้องขจัดการทุจริตคอร์รัปชัน”

คอร์รัปชันคือมะเร็งร้ายของระบอบประชาธิปไตย เป็นอุปสรรคต่อการปฏิรูป และการพัฒนาสังคม

การสานต่อเจตนารมณ์ของวีรชนเดือนพฤษภาคมคือการขับเคลื่อนสังคมไปสู่ประชาธิปไตยสมบูรณ์ที่ปลอดพ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน ให้เกิดความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำเพื่อส่งมอบอนาคตสดใส ให้กับลูกหลานสมดังเจตนารมณ์การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์ของวีรชนทุกยุคทุกสมัย

รสนา โตสิตระกูล
17 พฤษภาคม 2561

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1686525558090667&id=236945323048705