“เชลล์” ประกาศการขายการลงทุนในแหล่งบงกชแก่ ปตท.สผ. เสร็จสมบูรณ์แล้ว

“เชลล์” ประกาศการขายการลงทุนในแหล่งบงกชแก่ ปตท.สผ. เสร็จสมบูรณ์แล้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“เชลล์” ประกาศการขายการลงทุนในแหล่งบงกชแก่ ปตท.สผ. เสร็จสมบูรณ์แล้ว

 

 

 

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 21 มิถุนายน 2561: เชลล์ประกาศการขายสัดส่วนการลงทุน 22.2222% ในแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกชนอกฝั่งทะเลของประเทศไทยโดยบริษัทย่อยทั้งสองคือ บริษัท เชลล์ อินทีเกรทเต็ด แก๊ส ไทยแลนด์ พีทีอี ลิมิเต็ด และ บริษัท ไทยเอนเนอร์จี จำกัด ให้แก่ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. และ บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว ด้วยมูลค่า 750 ล้านเหรียญสหรัฐ

 

การประกาศการขายซึ่งครอบคลุมสัดส่วนการถือครองสิทธิสัมปทานของเชลล์ในแปลงหมายเลข 15, 16, 17 และแปลงหมายเลข G12/48 ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 และการขายได้ดำเนินเสร็จสมบูรณ์ภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแล ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินงานในแหล่งก๊าซธรรมชาติ และเมื่อเสร็จสิ้นการซื้อขายในครั้งนี้ สัดส่วนการถือครองสัมปทานของปตท.สผ. เพิ่มขึ้นเป็น 66.6667% และอีก 33.3333% ยังคงถือครองโดยบริษัท Total

 

การซื้อขายดังกล่าวแสดงถึงความคืบหน้าของแนวทางการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ โดยตั้งเป้าขายสินทรัพย์รวมมูลค่า 3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ อีกทั้งยังสอดคล้องกับกลยุทธ์โดยรวมในการลดความซับซ้อนและปรับการบริหารพอร์ตโฟลิโอ โดยมุ่งเป็นบริษัทเน้นการลงทุนในระดับโลก

 

การซื้อขายครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอื่นๆ ของเชลล์ในประเทศไทย