กองทุนอนุรักษ์พลังงาน ถึงเวลายกเลิกได้หรือยัง!?

กองทุนอนุรักษ์พลังงาน ถึงเวลายกเลิกได้หรือยัง!?

 

 

 

 

 

 

  

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล
 
 
 
กองทุนอนุรักษ์พลังงาน ถึงเวลายกเลิกได้หรือยัง!?
 
 
 
 
ในยุครัฐบาล คสช.ปี2558 ดิฉันเคยยื่นหนังสือถึงนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งต่อมาส่งต่อให้กมธ.พลังงานของสนช.ตรวจสอบการใช้เงินของกองทุนอนุรักษ์พลังงาน ในคำร้องดิฉันขอเอกสารย้อนหลัง10ปี ว่ามีการใช้เงินไปในโครงการอะไรบ้าง ที่ดิฉันขอให้มีการตรวจสอบเนื่องจากมีกรรมการคนหนึ่งในกองทุนดังกล่าว เล่าให้สมาชิกสภาปฏิรูปที่ดิฉันได้ฟังอยู่ด้วยว่าคสช.ได้ขอยืมเงินจากกองทุนอนุรักษ์พลังงานประมาณ 8 พันล้านบาท ซึ่งกรรมการท่านนั้นไม่เห็นด้วย เพราะเกรงว่าจะผิดระเบียบกองทุนฯ และอาจไม่ได้เงินคืน
 
 
ดิฉันเกิดความสนใจจึงไปตรวจดูเวบไซต์ของกองทุนอนุรักษ์พลังงาน และได้พบว่ารายงานเงินรับ-จ่ายหลายปีต่อเนื่องกันในเวบไซต์ของกองทุนฯเอง มีตัวเลขที่เขย่ง ขาดหายไป ประมาณ 19,000 ล้านบาท ดิฉันจึงทำหนังสือร้องเรียนไปที่สนช.ขอข้อมูล และขอให้มีการตรวจสอบดังกล่าว
 
 
หลังจากเป็นข่าวผู้บริหารสำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ) ออกมาชี้แจงว่ามีการโอนเงินจากกองทุนอนุรักษ์พลังงานประมาณ 8,000 ล้านบาท ไปเข้างบประมาณแผ่นดินเพื่อให้รัฐบาลคสช.นำไปใช้ทำประโยชน์ ซึ่งน่าสนใจว่าตามกฎหมายจัดตั้งกองทุนอนุรักษ์พลังงานนั้นสามารถโอนเงินไปให้รัฐบาลคสชทำกิจกรรม”ที่อ้างว่าเป็นประโยชน์” ได้หรือไม่
 
 
แต่กระนั้นก็ยังมีเงินอีกกว่า 9,000 ล้านบาท ที่ขาดหายไปในรายงานเงินรับจ่ายที่รายงานในเวบไซต์ของกองทุนอนุรักษ์พลังงาน แต่ไม่มีการชี้แจงว่าหายไปไหน ซึ่งทาง กมธ.พลังงานของสนช.รับฟังการบอกเล่าของเจ้าหน้าที่กองทุนฯนี้ฝ่ายเดียว และทำหนังสือตอบดิฉันเพียงสั้นๆว่า “เงินไม่ได้หายไปไหน” เท่านั้น โดยไม่มีการส่งรายงานการใช้เงินย้อนหลัง10ปีของกองทุนอนุรักษ์พลังงานให้ตามที่ดิฉันขอ การตรวจสอบของสภานิติบัญญัติจบลงเพียงเท่านั้น จะเรียกว่าเป็นการตรวจสอบได้หรือไม่ !?
 
 
ดิฉันเคยเสนอมานานแล้วว่า ควรยุบกองทุนอนุรักษ์พลังงาน ที่จัดตั้งมาตั้งแต่ปี2535 ไปได้แล้ว เพราะการเอาเงินคนใช้น้ำมันมาสนับสนุนการลดการใช้ไฟฟ้า ไม่ควรเป็นภาระของคนใช้น้ำมัน ควรจะยกเลิกได้แล้ว จะได้ไม่เป็นภาระของประชาชนคนใช้น้ำมัน ที่ต้องจ่ายเงินบวกเข้าไปในค่าน้ำมันแต่ละลิตร ในอดีตเก็บเงินเข้ากองทุนฯจากน้ำมัน ลิตรละ25สตางค์ จนได้เงินสะสมกว่า 4 หมื่นล้านบาท และใช้กันอย่างอีลุ่ยฉุยแฉก แม้ปัจจุบันจะลดลงมาเหลือลิตรละ 10สตางค์ แต่รวมแล้วก็ปีละ3พันกว่าล้านบาท การมีเงินจำนวนมาก ที่มีการตรวจสอบที่หย่อนยาน หรือตรวจสอบเกือบไม่ได้เลย อาจนำไปสู่การทุจริต หรือการรั่วไหล หรือการใช้อย่างไร้ประสิทธิภาพ ใช่หรือไม่
 
 
เมื่อมีข่าวปูดออกมาจากคนในพรรคเดียวกับนายสนธิรัตน์ ว่ามีการใช้งบกองทุนอนุรักษ์พลังงานซื้อใจ ส.ส. คนละ10 ล้านบาทแลกหนุนรักษาเก้าอี้ ไม่ว่าจะเป็นการใส่ร้ายป้ายสีกันทางการเมืองหรือเป็นการสาวไส้ให้กากินจากพรรคเดียวกันจริงหรือไม่ก็ตาม ดิฉันยิ่งเห็นว่าถึงเวลาที่ประชาชนเจ้าของเงินโดยตรง ต้องเรียกร้องอย่างเร่งด่วนให้มีการยุบกองทุนอนุรักษ์พลังงานได้แล้ว ใช่หรือไม่
รสนา โตสิตระกูล
17 พ.ค 2563