แยก PTTOR ออกเป็นบริษัทใหม่ ถือว่าเป็นการล้วงผลประโยชน์จากสมบัติชาติเอาไปให้เอกชนกิน ใช่หรือไม่!!... (2)

แยก PTTOR ออกเป็นบริษัทใหม่ ถือว่าเป็นการล้วงผลประโยชน์จากสมบัติชาติเอาไปให้เอกชนกิน ใช่หรือไม่!!... (2)

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

 

แยก PTTOR ออกเป็นบริษัทใหม่
ถือว่าเป็นการล้วงผลประโยชน์จากสมบัติชาติเอาไปให้เอกชนกิน ใช่หรือไม่!!...

 

 

 

บทความนี้เขียนเมื่อ4ปีที่แล้วทักท้วงการแยกPTTOR ออกเป็นบริษัทใหม่เพื่อจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่ลดการถือหุ้นของปตท.แม่ และหมายถึงลดหุ้น51% ในปตท.ซึ่งเป็นของประชาชนที่ถือแทนโดยกระทรวงการคลังลงเหลือ20% ถือว่าเป็นการล้วงผลประโยชน์จากสมบัติชาติเอาไปให้เอกชนกิน ใช่หรือไม่ เรื่องนี้ดิฉันร้องเรียนไปที่สตง. ให้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายในการลดหุ้น

 

ส่วนของกระทรวงการคลัง และ สตง.ได้ทำหนังสือทักท้วงไปที่นายกรัฐมนตรีพล.อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา แต่รัฐบาลหาใส่ใจไม่ ข่าวลงเมื่อ2วันก่อนว่า PTTOR พร้อมขายหุ้นIPOในตลาดหลักทรัพย์ 24 ม.ค -2ก.พ 2564 รัฐบาลคสช.นอกจากรัฐประหารมาเพื่อเป็นรัฐบาลประจำอย่างที่อาจารย์แก้วสรรพูดแล้ว ภารกิจที่เห็นประจักษ์คือการปล่อยให้มีการถ่ายโอนทรัพย์สินส่วนรวมให้เป็นทรัพย์สินเอกชน 

 

 

 

โดยไม่สนใจการทักท้วงขององค์กรตรวจสอบภายในอย่างสตง.เอาเสียเลย ใช่หรือไม่ ขอนำบทความเมื่อ4ปีที่แล้วมาแปะให้เพื่อนมิตรได้อ่านกันอีกครั้ง คำถามที่บทความตั้งคำถามไว้เมื่อ 4ปีก่อน ยังไม่มีคำตอบที่สมเหตุสมผลจากรัฐบาลแต่อย่างไร รสนา โตสิตระกูล 16 มกราคม 2564https://www.facebook.com/100001035423086/posts/1398540183523816/?d=n