ฟ้าทะลายโจรกับโควิด 19 ใช้ภูมิปัญญาไทยสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

ฟ้าทะลายโจรกับโควิด 19 ใช้ภูมิปัญญาไทยสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

 

 

 

 

 

 

  

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

ฟ้าทะลายโจรกับโควิด 19 ใช้ภูมิปัญญาไทยสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

 

 

เมื่อวันสิ้นปีเก่า ต้อนรับปีใหม่2564 ดิฉันมีอาการระคายคอ และมีอาการรุมๆครั่นเนื้อครั่นตัว เป็นสัญญาณว่ากำลังจะเป็นไข้หวัด ทั้งที่ไม่เคยเป็นหวัดมาหลายปี เกิดอาการประสาทขึ้นมาว่า “เราติดโควิด” หรือเปล่า ?เพราะช่วงนั้นข่าวโควิด 19แพร่ระบาดรอบใหม่ที่สมุทรสาครกำลังเป็นข่าวดังบ้านที่อยู่ของดิฉันก็เป็นเขตรอยต่อกทม.กับจังหวัดสมุทรสาครเสียด้วย

 

อาศัยที่เคยเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและช่วยเหลืองานในโครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง และมูลนิธิสุขภาพไทยมาตลอดร่วม40 ปี จึงมีความรอบรู้เรื่องการใช้ยาสมุนไพรพอสมควร มูลนิธิสุขภาพไทยซึ่งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และตัวดิฉันเองก็มีส่วนในการผลักดันสมุนไพร5ตัวเข้าบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติเมื่อปี2542 สมุนไพรหนึ่งใน5เสือ คือ ฟ้าทะลายโจร ซึ่งดิฉันมีติดบ้านอยู่ตลอด ฟ้าทะลายโจรมีสรรพคุณแบบยาปฏิชีวนะของไทย

 

ดิฉันเริ่มกินฟ้าทะลายโจรลูกกลอนครั้งละ 8 เม็ด ทุก 2ชั่วโมง และอม 1 เม็ดเพื่อลดอาการคันยิบๆในลำคอ ชั่วเวลา 1วัน 1คืน อาการก็ดีขึ้น รู้สึกได้เลยว่าสยบอาการระคายคอ และอาการครั่นเนื้อครั้นตัวได้อย่างเห็นผลชัดเจน แต่ที่สำคัญคืออาการวิตกกังวลของดิฉันหายเป็นปลิดทิ้งเลย แต่เพื่อความไม่ประมาท ดิฉันก็ยังกินฟ้าทะลายโจรต่อมาอีก2วัน โดยกินห่างลงเหลือทุก 4ชั่วโมง จากนั้นเริ่มกิน “ยาขาว”ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อตัดโรคให้เด็ดขาด ยาขาวเป็นยาตำรับหนึ่งจาก”จารึกวัดโพธิ”อันเก่าแก่ เป็นยาสมุนไพรใน”โครงการรวมพลังเครือข่ายแพทย์แผนไทยสู้ภัยโควิด 19” ที่คุณหมอยิ้มและคณะดำเนินการอยู่ คุณหมอยิ้มหรือน.พ ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ปัจจุบันเป็นรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

โครงการสมุนไพรต้านภัยโควิด-19ที่โด่งดังที่สุดในเวลานี้ คือโครงการวิจัยการใช้ฟ้าทะลายโจรในผู้ป่วยโรคโควิด-19 ระดับอาการที่มีความรุนแรงน้อย ของกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

แม้จนบัดนี้ยังไม่มีวัคซีนและยาที่สามารถตอบโจทย์ได้เต็มร้อย แต่ทั้งหมอแผนไทย หมอแผนปัจจุบัน และผู้ป่วยก็รอไม่ได้ จำเป็นต้องใช้ความรู้และภูมิปัญญาที่มีอยู่เยียวยาตัวเอง และสร้างภูมิคุ้มกันทางสุขภาพในสถานการณ์โรคระบาดซึ่งไม่รู้ว่าจะยุติในวันใด กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแตะมือกับสถาบันการแพทย์ใหญ่ๆอย่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราช กับสถาบันจุฬาภรณ์ ในปี2563 ได้ทำการศึกษานำร่องผลของยาฟ้าทะลายโจรขนาดสูงฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19ในเซลล์มนุษย์ที่เลี้ยงในหลอดทดลอง ได้ผลสำเร็จ 100% จนนำไปสู่กระบวนการวิจัยขยายผลขั้นต่อไปในผู้ป่วยโควิด-19 ในครึ่งปีหลัง สถานที่วิจัยทางคลินิกเบื้องต้นคือโรงพยาบาลสมุทรปราการ อันเป็นสถานกักกันโรคของรัฐบาล ที่ใช้รองรับผู้ป่วยโควิด-19จากต่างประเทศที่ผ่านสนามบินสุวรรณภูมิเข้ามา กลุ่มศึกษาอยู่ระหว่าง 6-10 คน ซึ่งยืนยันตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา ซารส์ชนิดที่2 ภายใน3 วัน หลังจากปรากฎอาการไข้ หรือไอแล้ว ก็ให้ใช้ฟ้าทะลายโจรโดยเลือกเฉพาะรายที่มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง ส่วนรายหนักๆจะส่งไปรักษาด้วยกรรมวิธีแผนปัจจุบันที่สถาบันบำราศนราดูร ผลสรุปจากการวิจัยเชิงทดลองทางคลินิกเบื้องต้นครั้งนี้พบว่า ผู้ป่วยโควิด-19 ทุกรายหายเป็นปกติ

 

มูลนิธิสุขภาพไทยยังมีข้อมูลการใช้ยาฟ้าทะลายโจรในการรักษาโรคติดเชื้อหลายชนิดได้ผลดีจนได้ฉายาว่ายาเพนนิซิลินสมุนไพร เฉพาะโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเองมีผลการใช้ทางคลินิกในผู้ป่วย 2,717 ราย รักษาหายถึง 2,430 ราย หรือราว 87.4%

 

ขณะนี้ประชาชนคนไทยกำลังรอคอยว่าจะมีโอกาสได้ใช้วัคซีนต้านโควิดกับเขาในอนาคตอันใกล้ แต่คงไม่เร็วกว่าครึ่งปีต่อจากนี้ แม้มีวัคซีนต้านโควิด เข้ามาในไทยแล้ว แต่ใช่ว่าคนไทยทุกคนจะได้รับบริการแบบถ้วนหน้า สนนราคาก็คงไม่ถูกนักและก็อาจไม่ใช่ยาวิเศษ ที่จะตอบโจทย์การป้องกันโควิดได้100% เมื่อเร็วๆนี้มีการสำรวจความเต็มใจรับบริการฉีดวัคซีนในหลายประเทศปรากฏว่าประเทศที่ประชาชนมีความวิตกกังวลกับผลข้างเคียงของวัคซีนมากที่สุดกลับเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และเกาหลีใต้ เป็นต้น จนองค์การอนามัยโลกจัดให้ความกังวลในการฉีดวัคซีนของประชาชนเป็น 1 ใน 10 สุดยอดภัยคุกคามอนามัยโลก

 

 

 

 

อย่างไรก็ดี เรายังมีภูมิปัญญาไทยในเรื่องสมุนไพรที่สามารถนำมาใช้ได้ทันทีในวันนี้เลย และน่าจะเป็นทางเลือกที่มีราคาถูกกว่า และพิษภัยน้อยกว่า เพื่อเป็นมาตรการต้านภัยโควิด 19 ควบคู่ไปกับวิทยาการทางการแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 55 วรรคหนึ่งที่ว่า
“รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค และส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด”

 

ในที่นี้ดิฉันขอขีดเส้นใต้ประโยคที่ว่า”...และส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด”

 

ถ้ามีการส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนปลูกฟ้าทะลายโจร ทั้งเพื่อใช้เอง และขายเพื่อผลิตยา ก็จะเป็นวิสาหกิจที่สร้างรายได้ อีกทางหนึ่ง ในยามกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการอัดฉีดเงินกู้ไม่รู้จบ ซึ่งในที่สุดก็จะกลับมาเป็นหนี้ท่วมหัวประชาชนโดยรัฐบาลที่สร้างหนี้หายหัวไปหมดแล้ว เราจึงไม่ควรมุ่งแต่ทุ่มเทงบประมาณมหาศาลเพื่อซื้อวัคซีนโดยไม่คิดถึงการพึ่งตนเองและการมีรายได้ของประชาชนในยามวิกฤติครั้งนี้

 

รสนา โตสิตระกูล
23 มกราคม 2564
ตำรับยาไทยที่มีการโหวตกันในบรรดาผู้เชี่ยวชาญแพทย์แผนไทยด้วยระบบ Google form ว่าสามารถป้องกันและรักษาโควิด 19