“กระทรวงต่างประเทศถึงเวลาเป็น กระทรวง 4.0 หรือยัง!?!” CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

“กระทรวงต่างประเทศถึงเวลาเป็น กระทรวง 4.0 หรือยัง!?!” CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

 

 

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

“กระทรวงต่างประเทศถึงเวลาเป็น กระทรวง 4.0 หรือยัง!?!”

 

รัฐบาลคสช.ประกาศนโยบายประเทศไทย4.0 มาตั้งแต่ยึดอำนาจเข้าบริหารประเทศเมื่อปี 2557 มาจนถึงวันนี้ก็ร่วม 5 ปีแล้ว แต่กระทรวงการต่างประเทศที่ต้องดำเนินกิจการที่ให้บริการประชาชนที่ติดต่อกับโลกภายนอก ดูเหมือนไม่ได้ให้ความสำคัญในการปรับปรุงบริการของตนเองซึ่งต้องการทั้งความสะดวก ความรวดเร็วให้สมกับสังคมปัจจุบันที่เป็นดิจิทัลมากขึ้น หรือเข้าใกล้ความเป็นประเทศไทย 4.0 แต่ประการใด


ดิฉันมาเป็นเพื่อนลูกชายที่กรมกงสุล แจ้งวัฒนะ เพื่อขอเอกสารรับรองหน้าพาสปอร์ตสำหรับส่งให้มหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ลูกชายสมัครเรียนตั้งแต่วันศุกร์ที่19 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่แจ้งว่าต้องมายื่นขอในช่วงเช้าภายใน9.30 น.ของวันทำการถ้าต้องการได้เอกสารภายในวันนั้น แต่ถ้ายื่นเอกสารไว้ตั้งแต่วันศุกร์ ต้องมารับในวันอังคาร


เช้าวันนี้ (วันจันทร์ที่ 22เมษายน) เราออกจากบ้านตั้งแต่ 6.00น เผื่อเวลารถติดบนถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่งเป็นความทุกข์ทรมานของคนที่ต้องเดินทางมาทำงานย่านนี้ทุกวัน และประชาชนที่มาติดต่อหน่วยงานทั้งหลายที่ตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์ราชการแห่งนี้


คนที่มารอขอการรับรองเอกสารกว่า30คน ซึ่งกรมกงสุลให้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวในการยื่นคำร้อง ซึ่งเอกสารรับรองพาสปอร์ตที่ขอต้องมารับอีกครั้งในเวลา14.00น ไม่ทราบว่ามีเหตุผลใดที่ต้องทำให้ผู้ขอเอกสารมีภาระต้องรอไปอีกครึ่งค่อนวัน หรือต้องเดินทางกลับไปกลับมาให้เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในสถานที่ทั้งแออัด และรถติดแบบนี้ !? และเหตุใดยื่นคำขอวันศุกร์ จึงต้องรับเอกสารวันอังคาร ทั้งที่การรับเอกสารก็เป็นช่วงบ่ายของวันทำการ ดิฉันและลูกจึงต้องใช้เวลาแกร่วอยู่แถวนี้เพื่อรอรับเอกสารในเวลาบ่าย2โมง ยังไม่นับการคิดค่ารับรองเอกสารสุดโหดถึง400บาท


ลองคิดดูว่าคนที่มาติดต่อกรมกงสุลที่แสนจะแออัด รถก็ติดมากมาย หาที่จอดรถก็ยากเย็น หากไม่ขับรถมาเองก็ต้องอาศัยแท็กซี่ ต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายมากขนาดไหนในการขอเอกสารรับรองจากหน่วยงานนี้


เหตุใดกระทรวงต่างประเทศจึงไม่ทำพิธีการที่เอื้ออำนวยความสะดวกให้มากกว่านี้ เพียงแค่การรับรองพาสปอร์ตว่าได้ออกมาโดยหน่วยงานของตนเอง


หรือเพราะกระทรวงต่างประเทศไม่เคยสนใจความลำบาก และภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน รวมทั้งความสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจในภาพรวมจากการไม่ปรับปรุงบริการของตนเองให้สะดวกรวดเร็ว !?


ดูตัวอย่างสำนักงานเขต กทม.ที่สมัยก่อนการทำบัตรประชาชน ต้องใช้เวลาเป็นเดือนกว่าจะได้บัตรประชาชนตัวจริง คนทำบัตรจะได้เอกสารชั่วคราวที่เรียกว่า”ใบเหลือง”ให้ใช้แทนบัตรประชาชนตัวจริงไปก่อนเป็นเดือน


แต่ปัจจุบันการทำบัตรประชาชนสามารถทำเสร็จรับบัตรได้ทันทีภายในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงด้วยซ้ำ ถือเป็นความก้าวหน้าของกระทรวงมหาดไทย ที่ปรับปรุงบริการได้อย่างสมสมัย ก่อนยุครัฐบาลคสช.ด้วยซ้ำไป แสดงว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในแต่ละกระทรวง มากกว่านโยบายของรัฐบาล


เพราะแม้มีนโยบายประเทศไทย 4.0 หรือการตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาลคสช. ก็ไม่ปรากฎว่ากระทรวงการต่างประเทศจะตอบรับนโยบาย และเปลี่ยนแปลงการบริหารงานที่สัมพันธ์กับการให้บริการประชาชนให้มีความเป็นดิจิทัล หรือ ให้มีความเข้าใกล้การเป็นไทยแลนด์ 4.0 แต่ประการใด


ดิฉันหวังว่าการสะท้อนปัญหาประสบการณ์ส่วนตัวของดิฉัน อาจจะทำให้ผู้บริหารในกระทรวงต่างประเทศได้รับรู้ข้อมูล และเข้ามาปฏิรูประบบการบริหารงานเอกสารที่ให้บริการประชาชนของกรมกงสุลให้มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นโดยมองประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก


รสนา โตสิตระกูล
22 เมษายน 2562