กมธ.มีมติแก้หลักการ2ร่างกม.ปิโตรเลียม ส่งกลับครม.พิจารณา

กมธ.มีมติแก้หลักการ2ร่างกม.ปิโตรเลียม ส่งกลับครม.พิจารณา

 

 

 

กมธ.มีมติแก้หลักการ2ร่างกม.ปิโตรเลียม ส่งกลับครม.พิจารณา

 

 

กรรมาธิการมีมติแก้หลักการ 2 ร่างพ.ร.บ.ปิโตรเลียม พร้อมส่งกลับให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกรอบ เมื่อวันที่ 21 พ.ย.พล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ปิโตรเลียม และ ร่าง พ.ร.บ.ภาษีปิโตรเลียม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขหลักการร่างพ.ร.บ.ปิโตรเลียม ในประเด็นคำจำกัดความของคำว่า ”service contract” ที่แปลไว้ว่า “จ้างสำรวจและผลิต”ซึ่งกรรมาธิการเห็นว่ายังไม่ครอบคลุมเนื้อหารายละเอียดทั้งหมด  จึงแก้ไขเป็นว่า “จ้างบริการ” ซึ่งมีเนื้อหาครบถ้วน ครอบคลุม ทั้งสำรวจ และผลิต หรือทั้งสองอย่างก็ได้ นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบให้แก้ไขประเด็นภาษีในร่างพ.ร.บ.ภาษีปิโตรเลียมด้วย 

 

พล.อ.อกนิษฐ์  กล่าวว่า ขั้นตอนหลังจากนี้ พล.อ.สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานกมธ.จะนำมติที่ได้ในวันนี้ไปหารือกับวิปสนช. เพื่อประสานกลับไปยังรัฐบาลเพื่อขอแก้ไขเนื้อหาในร่างทั้งสองร่าง พ.ร.บ. ซึ่งเป็นการแก้ไขในหลักการไม่ใช่ในรายละเอียด  จึงต้องให้รัฐบาลเป็นผู้พิจารณาแล้วส่งกลับมายังคณะกรรมาธิการฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้ง ส่วนจะส่งไปเมื่อไหร่ตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้

 

ในที่สุดกมธ.วิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายปิโตรเลียมของสนช. ก็ยอมโหวตให้ส่งคืนร่างแก้ไขทั้ง2ฉบับต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อไปแก้ไขหลักการ แต่มีกรรมาธิการบางท่านให้สัมภาษณ์ว่า "จะแก้ไขประเด็นเดียวคือ เรื่องจ้างบริการ" เหตุใดไม่ยืนยันให้แก้ไขตามผลการศึกษาทุกประเด็นของสนช.เพื่อนรักษาประโยชน์ของประเทศ

ความล่าช้าในการออกกฎหมาย และข้ออ้างว่าจะเกิดความเสียหายในการเปิดประมูลแปลงสัมปทาน2แปลงคือเอราวัณ และบงกชที่จะหมดอายุในปี 2565 และ 2566นั้น เกิดจากการบิดพริ้วในการออกกฎหมายที่ไม่เป็นไปตามผลการศึกษาของสนช. โดยกระทรวงพลังงาน และการสมยอมของคณะรัฐมนตรีมากกว่าจะเกิดจากสาเหตุอื่น

ประชาชนและประธานองค์กรอิสระทั้ง2 องค์กร เสนอให้ร่างแก้ไขกฎหมายตามผลการศึกษาของสนช. โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกล่าวย้ำไว้ชัดเจนว่า หากแก้ไขตามผลการศึกษาของสนช. ประเทศจะได้ประโยชน์มากกว่า

หากการแก้ไขหลักการของร่างกฎหมายปิโตรเลียมทั้ง2 ฉบับยังไม่เป็นไปตามผลการศึกษาของสนช. ประชาชนก็ยังคัดค้านต่อไปอีก จึงขอเรียกร้องให้มีการแก้ไขอย่างโปร่งใส. ตรงไปตรงมาจะเป็นการดีที่สุด

รสนา โตสิตระกูล
21 พ.ย 2559