สังคมต้องตั้งคำถามว่า รัฐบาลคสช.รัฐประหารเพื่อทำภารกิจอะไรกันแน่ !?!

สังคมต้องตั้งคำถามว่า รัฐบาลคสช.รัฐประหารเพื่อทำภารกิจอะไรกันแน่ !?!

 

 

 

สังคมต้องตั้งคำถามว่า รัฐบาลคสช.รัฐประหารเพื่อทำภารกิจอะไรกันแน่ !?!บทความนี้เป็นหลักฐานที่แสดงข้อมูลอย่างชัดเจนว่ากฎหมายปิโตรเลียม2514 มีจุดอ่อนที่เปิดช่องให้ระบบสัมปทานขาดความโปร่งใส เป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตได้ง่าย 

และร่างแก้ไขกฎหมายปิโตรเลียมที่กำลังยื้อกันอยู่ในสนช.คือขบวนการที่รัฐร่วมเอกชนกำลังช่วงชิงการกำหนดกติกาเพื่อยึดครองทรัพยากรปิโตรเลียมของประเทศ มูลค่าปีละ 4-5 แสนล้านบาทให้ตกเป็นทรัพย์สินของเอกชนไปอีก39 ปี ใช่หรือไม่?

หากรัฐบาลคสช.ที่อ้างว่ารัฐประหารเพื่อปฏิรูปบ้านเมืองให้เกิดความเป็นธรรม ปล่อยให้ร่างแก้ไขกฎหมายปิโตรเลียมที่ไม่ได้แก้ไขจุดรั่วไหลของรายได้และข้อเสียเปรียบของประเทศ สามารถผ่านออกมาบังคับใช้เป็นกฎหมาย ทั้งที่ขัดแย้งกับผลการศึกษาของสนช.ที่ศึกษาและเสนอข้อแก้ไข ตามคำบัญชาของนายกรัฐมนตรีพล.อ ประยุทธ์ จันทร์โอชาเอง ย่อมแสดงว่าข้อเสนอการแก้ไขกฎหมายตามผลการศึกษาไม่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มทุนพลังงาน ใช่หรือไม่

และนี่คือสาเหตุที่รัฐบาลคสช.ต้องพลิกลิ้นเรื่องการปฏิรูปพลังงาน โดยไม่แก้ไขกฎหมายปิโตรเลียมให้เป็นไปตามผลการศึกษาของสนช.ทั้งที่เป็นคำสั่งของนายกฯเอง และศึกษาโดยคนของคสช.เอง ใช่หรือไม่?

สังคมต้องตั้งคำถามว่า รัฐบาลคสช.รัฐประหารเพื่อทำภารกิจอะไรกันแน่ !?!

รสนา โตสิตระกูล
20 ม.ค 2560
.................

 

 


บันทึกลับ! ไพ่ฝากจากทักษิณในรัฐบาลทหาร? / บทความโดย ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์

http://www.manager.co.th/Weekend/ViewNews.aspx?NewsID=9600000006760