"นายกฯขอให้ประชาชนเสียสละประชาชน ก็ขอนายกฯ หยุดประวิงเวลาเรื่องประโยชน์ชาติ"

"นายกฯขอให้ประชาชนเสียสละประชาชน ก็ขอนายกฯ หยุดประวิงเวลาเรื่องประโยชน์ชาติ"

 

 

 

 

 

"นายกฯขอให้ประชาชนเสียสละประชาชน ก็ขอนายกฯ หยุดประวิงเวลาเรื่องประโยชน์ชาติ"

 

ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะขอให้ประชาชนเสียสละจ่ายแวตเพิ่มอีก1%  ประชาชนก็ขอเรียกร้องรัฐบาลหยุดประวิงเวลาในเรื่องต่อไปนี้

 

1)เก็บภาษีมรดก ภาษีที่ดินทรัพย์สินของคนรวยให้เป็นมรรคเป็นผล

 

2)เก็บภาษีและค่าปรับจากบริษัทเชฟรอนที่เลี่ยงภาษีน้ำมัน นำน้ำมันเถื่อนมาใช้ในน่านน้ำไทย และสำแดงเท็จว่าส่งออกน้ำมัน

 

3)สั่งการให้เก็บภาษีจากคดีชินคอร์ปที่กำลังจะหมดอายุความ

 

4)แหล่งปิโตรเลียม 2แหล่งคือเอราวัณและบงกชที่จะหมดอายุสัมปทาน ซึ่งมีมูลค่าปิโตรเลียมปีละ2แสนล้านบาทที่จะกลับมาเป็นของประเทศ รัฐบาลประกาศจะนำกลับมาบริหารเองมิใช่ยกกรรมสิทธิ์ให้เอกชนต่อไป

 

5) ท่อก๊าซที่เป็นสาธารณสมบัติหากนำกลับมาเป็นของประเทศก็จะเป็นแหล่งรายได้ของประเทศ รัฐบาลไม่ควรประวิงเวลาเอาคืนให้แผ่นดิน

 

6)ร่างแก้ไขกฎหมายปิโตรเลียม2ฉบับที่กำลังพิจารณาในสนช.ได้แก้ไขยกผลประโยชน์ให้เอกชนมากขึ้นกว่าเดิม คือลดการเก็บภาษีเงินได้ปิโตรเลียมจาก50%เหลือ20% แต่ไม่มีส่วนแบ่งกำไรให้รัฐ และยังแก้ไขเพื่อยกสัมปทานให้เอกชนรวดเดียว39ปี จากเดิมกฎหมายให้แบ่งเป็น3ระยะคือช่วงสำรวจ9ปีและให้สัมปทานคราวละ20ปี ต่อได้อีก10ปี รัฐบาลไม่สมควรผูกมัดประเทศด้วยการยกผลประโยชน์ให้กลุ่มทุนแบบนี้โดยไม่ให้มีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในอนาคต

 

ก่อนจะเรียกร้องให้ประชาชนเสียสละ ขอให้รัฐบาลทำงานให้เข้าตาประชาชนเสียก่อนเถิดว่ารัฐบาลบริหารบ้านเมืองเพื่อประโยชน์ประชาชน ไม่ใช่มุ่งรักษาประโยชน์แต่กลุ่มทุนผูกขาดและประวิงเวลาไม่ทำในสิ่งที่ประเทศและประชาชนได้ประโยชน์

 

รสนาโตสิตระกูล

9 มีนาคม 2560