"รสนา" เสนอ ก.พาณิชย์ ควรนิยามคำว่าเผื่อเหลือเผื่อขาดให้ชัดเจนว่า ต้องเผื่อปริมาณน้ำมัน ให้ผู้ซื้อได้น้ำมันเต็มลิตร ตามจำนวนซื้อ

"รสนา" เสนอ ก.พาณิชย์ ควรนิยามคำว่าเผื่อเหลือเผื่อขาดให้ชัดเจนว่า ต้องเผื่อปริมาณน้ำมัน ให้ผู้ซื้อได้น้ำมันเต็มลิตร ตามจำนวนซื้อ

 

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

"รสนา" เสนอ ก.พาณิชย์ ควรนิยามคำว่าเผื่อเหลือเผื่อขาดให้ชัดเจนว่า ต้องเผื่อปริมาณน้ำมัน ให้ผู้ซื้อได้น้ำมันเต็มลิตร ตามจำนวนซื้อ
 
เป็นเรื่องน่ายินดีที่ทราบว่ากระททรวง พลังงานจับมือกระทรวง พาณิชย์ออกลุยตรวจหัวจ่ายปั๊มน้ำมันว่าจ่ายน้ำมันเต็มลิตรหรือไม่
 
ในข่าวระบุเพียงว่า ไม่พบการดัดแปลงหัวจ่าย ทำให้สงสัยว่า แค่ไม่ดัดแปลงหัวจ่ายน้ำมัน แต่ได้น้ำมันเต็มลิตรหรือไม่ ไม่ได้ยืนยันชัดเจน
 
ที่สงสัยเพราะก่อนหน้านี้อธิบดีกรมการค้าภายในเคยให้สัมภาษณ์ว่าน้ำมันขาด 1% ไม่ผิดกฎหมาย เพราะจากการทดสอบเครื่องจ่ายน้ำมันอาจมีการคลาดเคลื่อนบวก ลบได้ 1% น่าจะด้วยเหตุนี้จึงมีคำว่า“เผื่อเหลือเผื่อขาด” ระบุไว้
 
แต่คำว่า “เผื่อเหลือเผื่อขาด” ในความหมายที่แท้จริงมีเพียง “ต้องเผื่อให้เกินเพื่อไม่ให้ขาด” ไม่มีหลักการให้ขาดได้ 1% ตามกฎหมายที่อธิบดีกรมการค้าภายในให้สัมภาษณ์ แต่อย่างใด
 
กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในจึงต้องทำความหมายคำว่า “เผื่อเหลือเผื่อขาด” ให้ชัดเจน ไม่ใช่ดูแค่ว่าปั๊มหัวจ่ายมี หรือไม่มีการดัดแปลง ต้องดูว่าแม้ไม่มีการดัดแปลงแล้ว ยังจ่ายน้ำมันได้เต็มลิตรหรือไม่
 
ดิฉันขอเสนอให้ สาขาในแต่ละจังหวัดของสภาผู้บริโภคควรขอเข้าไปตรวจซ้ำว่าปั๊มน้ำมันแต่ละแบรนด์มีหัวจ่ายที่จ่ายน้ำมันเต็มลิตรหรือไม่ จะช่วยให้ผู้บริโภคที่เติมน้ำมันแต่ละปั๊ม แต่ละแบรนด์มีความมั่นใจว่าจะได้น้ำมันเ็มตามจำนวนเงินที่จ่ายไป
 
รสนา โตสิตระกูล
23 เมษายน 2567