"จับตา! รัฐบาลกำจัด คตง.เหตุคำตัดสินคืนท่อก๊าซไม่ครบถ้วน ใช่หรือไม่?"

"จับตา! รัฐบาลกำจัด คตง.เหตุคำตัดสินคืนท่อก๊าซไม่ครบถ้วน ใช่หรือไม่?"

 

 

 

CHANGE The World  รสนา โตสิตระกูล 

 

 

"จับตา! รัฐบาลกำจัด

คตง.เหตุคำตัดสินคืนท่อก๊าซไม่ครบถ้วน ใช่หรือไม่?"

 

 

รัฐบาลคสช.ออกคำสั่งตามมาตรา44 ฉบับที่23/2560 หนึ่งวันก่อนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 ประกาศใช้โดยในคำสั่งนี้ ให้มีการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ภายใน180วัน นับจากวันประกาศ โดยให้ยกเว้นองค์กรตามรัฐธรรมนูญอื่นได้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน โดยให้รอจนกว่าพระราชบัญญัติประกอบของแต่ละองค์กรจะแล้วเสร็จ

 

หลังจากนั้นรัฐบาลก็ประกาศคำสั่งฉบับที่24/2560 วันที่20เมษายน 2560 ยกเลิกการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไปจนกว่าจะมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ แต่สำหรับการสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกลับไม่รอให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินเสียก่อน ดังนั้นจึงเหลือเพียงคตง.องค์กรเดียวที่เจอ ม.44ให้สรรหาคณะกรรมการใหม่ก่อนมีพระราชบัญญัติว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน

 

และวันนี้(17 พ.ค )รัฐบาล ยังให้พล.ท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ออกมาแถลงเพิ่มเติมว่าจะมีการแก้ไขคำสั่งที่23/2560ให้ชัดเจนว่า คตง.ต้องสรรหากรรมการชุดใหม่ให้ได้ภายใน 180 วันโดยให้นับตั้งแต่วันที่มีคำสั่งที่ 23/60 คือวันที่5เมษายน ไม่ใช่180วัน นับจากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหมดวาระในเดือนกันยายน

 

เหตุใดจึงเจาะจงเฉพาะองค์กรเดียว?

 

หรือเพราะว่าคตง.ชุดนี้เข้ามาเล่นของร้อน คือการวินิจฉัยเมื่อวันที่10พ.ค 2559 ให้นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจตามหลักการบริหารให้มีการคืนท่อก๊าซมูลค่าประมาณ3.2 หมื่นล้านบาทให้กระทรวงการคลัง และมีหนังสือแจ้งมติดังกล่าวถึงนายกรัฐมนตรี รมว.กระทรวงการคลัง รมว.กระทรวงพลังงานและบมจ.ปตท.ซึ่งตามกฎหมายผู้ที่รับแจ้งมติ

คตง.ต้องปฏิบัติภายใน60วัน ซึ่งครบกำหนดไปนานแล้วตั้งแต่ 24 ต.ค 2559

 

แต่รัฐบาลก็ยังเพิกเฉยไม่ปฏิบัติ ซึ่งจะเข้าข่ายเป็นการละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ อันจะมีความผิดตามมาตรา157 แบบเดียวกับคดีจำนำข้าวของรัฐบาลก่อน

 

นอกจากนี้การที่คตง.และสตง.ได้ทักท้วงมติครม.ที่จะนำเรื่องท่อก๊าซเข้าสู่ศาลปกครองอีกครั้ง แทนที่จะใช้หลักการบังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามคำสั่งศาลที่800/2557 ก็อาจจะเป็นอีกกรณีที่ทำให้

คตง.คณะนี้ไม่เป็นที่พึงปรารถนาของรัฐบาลคสช. ใช่หรือไม่

 

นี้ยังไม่นับรวมการท้วงติงจากคตง./สตง.เรื่องการแปรรูปรอบ2ของปตท.ในการแยกกิจการน้ำมันและค้าปลีกออกเป็นบริษัทลูกPTTOR และจะลดหุ้นของปตท.บริษัทแม่ลงต่ำกว่า50% ซึ่งกระทบสัดส่วนหุ้นของรัฐ และกระทบส่วนแบ่งกำไรที่รัฐพึงได้ ตลอดจนท้วงติงการแยกท่อส่งก๊าซมาตั้งบริษัทลูกของปตท.เพราะข้อพิพาทเรื่องการคืนท่อก๊าซยังไม่แล้วเสร็จ ข้อท้วงติงทั้งหลายเหล่านี้ทำให้เป้าประสงค์ของกลุ่มทุนพลังงานและรัฐบาลไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้

 

ดังนั้นจึงต้องเร่งกำจัดคตง.ชุดนี้ ด้วยการเร่งรัดสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินชุดใหม่ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนนี้ เพื่อจะได้หมดก้างขวางคอรัฐบาลทั้งเรื่องประวิงเวลาคืนท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และจะได้เดินหน้าการปฏิรวบพลังงานให้เบ็ดเสร็จเสียที ใช่หรือไม่?

 

รสนา โตสิตระกูล

17 พ.ค 2560