"ตอบ4คำถามบิ๊กตู่ ด้วยธรรมาภิบาลพลังงาน"

"ตอบ4คำถามบิ๊กตู่ ด้วยธรรมาภิบาลพลังงาน"

 

 

 

CHANGE The World  รสนา โตสิตระกูล 

 

 

"ตอบ4คำถามบิ๊กตู่ ด้วยธรรมาภิบาลพลังงาน"

 

คำถามทั้ง4ข้อของนายกฯตู่ มีหัวใจอยู่ที่เรื่องธรรมาภิบาล ซึ่งรัฐธรรมนูญและกลไกต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนของกำนันสุเทพ ที่ต้องการให้ท่านนายกฯคนปัจจุบันได้มีโอกาสเป็นตัวเลือกกลับมาเป็นนายกฯคนต่อไปเพื่อสานต่อยุทธศาสตร์การปฏิรูปในอนาคต

 

ดังนั้นก่อนท่านนายกฯ ปัจจุบันที่อาจจะมาเป็นนายกฯในอนาคต จึงต้องขอให้ท่านนายกฯตู่ลองตอบคำถาม4ข้อนี้เพื่อประเมินความมีธรรมาภิบาลของท่านที่จะมาเป็นนักการเมืองในอนาคตด้วยประเด็นธรรมาภิบาลเรื่องพลังงาน

 

หุ้นที่ปตท.จัดสรรให้ "ผู้มีอุปการคุณ" เมื่อมีการแปรรูปการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.)ในสมัยรัฐบาลของนายทักษิณ ชินวัตร ที่ยังไม่ยอมเปิดเผย

 

คปพ.ได้ทำหนังสือขอไปแต่บมจ.ปตท.ก็ปฏิเสธ เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พ.ค 2560 คปพ.ได้ยื่นคำร้องต่อสำนักงานข้อมูลข่าวสารทางราชการให้พิจารณาสั่งให้มีการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งยังไม่แน่ว่าจะมีข้ออ้างโยกโย้ไม่เปิดเผยอีกหรือไม่

 

ท่านนายกรัฐมนตรีควรแสดงความมีธรรมาภิบาลในฐานะ"นักการเมืองปัจจุบัน" (ที่มาจากการรัฐประหาร)ว่ามีธรรมาภิบาลมากกว่านักการเมืองในอนาคต(ที่มาจากการเลือกตั้ง)ที่ท่านห่วงกังวลว่าจะไม่มีธรรมาภิบาล ด้วยการสั่งให้เปิดเผยรายชื่อของผู้มี"อุปการคุณ"ของปตท.ว่ามีใครบ้าง และได้รับจัดสรรหุ้นทั้งจำนวนเท่าไหร่และด้วยราคาใด

 

ถ้าท่านนายกฯในฐานะนักการเมืองปัจจุบันสั่งให้เปิดเผยหุ้นผู้มีอุปการคุณได้จริง ก็จะสามารถตอบคำถามที่ท่านถามได้ดังนี้

 

1)Q: ท่านคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่?

 

A: ถ้าท่านนายกฯปัจจุบันสามารถเปิดเผยหุ้นผู้มีอุปการคุณปตท.ได้ แสดงว่าเลือกตั้งครั้งต่อไป ย่อมมีบรรทัดฐานให้ได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาล สมคำสโลแกนของธรรมาภิบาลด้านข้อมูลข่าวสาร ที่ว่า 'เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นรอง' และ 'รัฐบาลรู้อะไร ประชาชนรู้อย่างนั้น' มิใช่ 'รัฐบาลไม่อยากให้รู้อะไร ประชาชนก็จงอย่าอยากรู้อย่างนั้น'

 

2)Q: หากไม่ได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลจะทำอย่างไร?

 

A: ประชาชนจะสนับสนุนทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐบาลที่กล้าเป็นตัวแทนของประชาชนเปิดเผยชื่อหุ้นผู้มีอุปการคุณของปตท.ซึ่งเป็นทรัพย์สินของประชาชนอยู่แล้ว

 

3)Q: การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญของประชาธิปไตย แต่การเลือกตั้งอย่างเดียว โดยไม่คำนึงถึงอนาคตของประเทศ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปนั้นถูกต้องหรือไม่?

 

A:ถ้ารัฐบาลนายกฯตู่ยังไม่สามารถสั่งเปิดเผยชื่อหุ้นผู้มีอุปการคุณของปตท.ซึ่งเป็นธรรมาภิบาลง่ายๆที่รัฐบาลคสช.สามารถทำได้อยู่แล้ว ยุทธศาสตร์ชาติและโมเดลการปฏิรูปของรัฐบาลปัจจุบันก็อาจเป็นเพียงพรมที่ซุกขยะเน่าเหม็นไว้ข้างใต้ใช่หรือไม่

 

ดังนั้นจึงสมควรให้มีการเลือกตั้ง ดีกว่าปล่อยให้พวกที่ปากชูธงยุทธศาสตร์ชาติแต่สอบตกเรื่องธรรมาภิบาล เข้ามาเป็นรัฐบาลในอนาคตอีก

 

4)Q: คิดว่ากลุ่มนักการเมืองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ควรจะมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีกหรือไม่ หากเข้ามาได้แล้วจะให้ใครแก้ไข และแก้ไขด้วยวิธีอะไร?

 

นักการเมืองคนใดก็ตามที่กล้าเปิดเผยชื่อหุ้นผู้มีอุปการคุณของปตท.ย่อมสามารถเสนอตัวเข้ามาเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของประชาชนได้

 

หากนักการเมืองขี้โกงเข้ามาได้อีก ประชาชนจะเป็นผู้แก้ไขเอง โดยใช้กลไกตรวจสอบทางรัฐธรรมนูญอย่างถึงที่สุด

 

รสนา โตสิตระกูล

31 พ.ค 2560