“หยุดขูดรีดเงินจากประชาชนเข้ากองทุนน้ำมันเสียที”

“หยุดขูดรีดเงินจากประชาชนเข้ากองทุนน้ำมันเสียที”

 

 

  

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 


“หยุดขูดรีดเงินจากประชาชนเข้ากองทุนน้ำมันเสียที”

 

 

 

ราคาน้ำมันไทยไม่ได้เป็นไปตามกลไกตลาดเสรี เพราะ เวลาน้ำมันดิบตลาดโลกขึ้นราคา ราคาน้ำมันสำเร็จรูปในประเทศจะรีบขึ้นราคาตามตลาดโลกทันที

 

ปัจจุบันราคาน้ำมันดิบตลาดโลกลดลงจาก 80เหรียญ /บาร์เรล เหลือประมาณ 50เหรียญ/บาร์เรล แต่ราคาน้ำมันสำเร็จรูปลดลงน้อยมาก

 

ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกลดต่ำลงเกือบ30เหรียญ แต่ราคาน้ำมันสำเร็จรูปจะลดลงนิดเดียว เรามักจะได้ยินคำพูดที่ว่า “ถ้าลดราคาน้ำมันมากเกินไป คนไทยจะไม่ประหยัด!!?”

 

ถ้ารัฐบาลคิดเช่นนี้ ก็ไม่ควรกล่าวอ้างว่าราคาน้ำมันไทยเป็นไปตามกลไกตลาดเสรีเลย ตลาดเสรีไม่ควรหมายถึง ”ขึ้นราคา”เสรี แต่เวลา”ลดราคา” ไม่เสรี แต่เป็นการกำหนดเอาตามอำเภอใจของผู้คุมกฎ

 

ทีราคาพืชผลตลาดโลกลดลง รัฐบาลก็ปล่อยให้ราคาลดลงตามราคาตลาดโลกได้ แต่ราคาน้ำมันกลับไม่ยอมลดตามสินค้าชนิดอื่น เพราะเหตุใด?!

 

รัฐบาลควรยกเลิกเก็บเงินจากคนใช้น้ำมันเข้ากองทุนน้ำมันเสียที เพราะกลไกราคาน้ำมันสำเร็จรูป รัฐบาลปล่อยให้ขึ้นราคาเสรีตามกลไกราคาตลาดโลกอยู่แล้ว จึงไม่ควรซ้ำเติมประชาชนด้วยการล้วงเงินไปเข้ากองทุนน้ำมันอีกต่อไป

 

และขณะนี้สนช.กำลังจะนำร่างพรบ.กองทุนน้ำมัน พ.ศ ...เข้าสู่การพิจารณา ซึ่งแสดงว่า การเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมัน เป็นการเก็บเงินโดยไม่มีกฎหมายรองรับ ใช่หรือไม่!?! จึงต้องออกกฎหมายมารองรับ ใช่หรือไม่?

 

กองทุนน้ำมันคือการออกกฎหมายล้วงกระเป๋าประชาชนเข้กองทุนน้ำมันด้วยกฎหมาย ที้งที่กองทุนน้ำมันควรหมดความจำเป็นไปได้แล้ว

 

ประชาชนควรเรียกร้องรัฐบาลหยุดกฎหมายกองทุนน้ำมันมาขูดรีดเงินจากประชาชนเข้ากองทุนน้ำมันเสียที

 

รสนา โตสิตระกูล
2 ธ.ค 2561