ระดมพลขวางร่าง พ.ร.บ.รัฐวิสาหกิจ

ระดมพลขวางร่าง พ.ร.บ.รัฐวิสาหกิจ

 

 

 

 


ระดมพลขวางร่าง พ.ร.บ.รัฐวิสาหกิจ

 

 


ภาคประชาสังคม-วิชาการจับมือเรียกร้องรัฐบาล สนช. ชะลอร่าง พ.ร.บ.รัฐวิสาหกิจ หวั่นเน้นแปรรูปไม่ใช่ปฏิรูป เตรียมจัดเวทีระดมความเห็นทุกฝ่ายหาข้อยุติ เพื่อปฏิรูปอย่างแท้จริง

 


ที่ประชุมได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับประเด็นร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ…หรือที่เรียกกันว่า ร่าง พ.ร.บ.บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันในสังคมวงกว้าง โดยที่ประชุมมีความเห็นเบื้องต้นร่วมกัน 5 ข้อ ดังนี้ 1.ผลักดันให้เป็น "วาระแห่งชาติ" เพราะเป็นเรื่องที่กระทบกับผลประโยชน์ของชาติและประชาชนทุกภาคส่วน 2.จะร่วมรณรงค์เผยแพร่ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงต่อประชาชนให้ทราบถึงสาระสำคัญ ของร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวว่าเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจจริงหรือไม่

 

3.ร่วมกันจัดทำข้อเสนอพิมพ์เขียวการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจฉบับประชาชน เพื่อเสนอแนวทางการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจที่เป็นประโยชน์ต่อชาติและประชาชนอย่างแท้จริง 4.จัดเวทีสัมมนาวิชาการเพื่อหาข้อยุติถึงร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวว่าจะทำให้เกิดการปฏิรูปอย่างแท้จริงได้อย่างไร โดยจะจัดวันที่ 19 ก.ย.นี้ ที่มหาวิทยาลัยรังสิต ตั้งแต่ 09.00 - 16.00 น.โดยจะเชิญตัวแทนภาครัฐ สนช. คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มาร่วมอภิปรายสัมมนาด้วย รวมทั้งจะมีการเสนอแนวทางปฏิรูปรัฐวิสาหกิจในนามภาคประชาสังคม 5.ในระหว่างนี้ที่ประชุมขอเรียกร้องให้รัฐบาลและ สนช. ชะลอร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวไว้ก่อน เพื่อดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 77 รับฟังความคิดเห็นประชาชนทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรม