หลักสูตรการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในองค์กร

หลักสูตรการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในองค์กร

 

 

 

 

 

หลักสูตรการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในองค์กร

 

 


เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ที่ผ่านมา โค้ชสุรชัย โคตมี วิทยากรชื่อดัง และผู้เขียนหนังสือเรื่อง"ทำเงินง่ายด้วยของ(ไม่)ใช้ในบ้าน" ได้บรรยายหลักสูตรการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในองค์กร ให้กับบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด(มหาชน) เพื่อสร้างจิตสำนึกและการตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน และลดภาวะโลกร้อนมหันตภัยร้ายแรงที่กำลังคืบคลานสู่มวลมนุษยชาติ
สิ้นสุดการสนทนาผ่านแชท โดยได้รับความสนใจจากพนักงานที่เข้าร่วมรับฟังครั้งนี้เป็นอย่างมาก