สำนักข่าวในสหรัฐอเมริกาได้กล่าวแสดงความเห็นต่อคำวิพากษ์วิจารณ์ของสื่อ

สำนักข่าวในสหรัฐอเมริกาได้กล่าวแสดงความเห็นต่อคำวิพากษ์วิจารณ์ของสื่อ

 

 

 

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

 

สำนักข่าวในสหรัฐอเมริกาได้กล่าวแสดงความเห็นต่อคำวิพากษ์วิจารณ์ของสื่ออเมริกันที่ว่างานพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพใช้งบประมาณจำนวนมากด้วยข้อความว่า


"นั่นเป็นประเทศของเขา และพระองค์ก็เป็นพระมหากษัตริย์ของเขา เป็นประเพณีของเขา ปล่อยให้เขาแสดงความเคารพและความรักตามวิถีทางที่เขาเลือกเถิด มันไม่ใช่กงการอะไรของเราที่จะไปตัดสินเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่ชาวอเมริกันอย่างเราก็เลือกตั้งเอาตัวตลกขึ้นมา"


(It is their country and their king and their culture let them show their respect and love how they choose. It is not our place to judge them. Especially since America elected a clown.)


ดิฉันมีความเห็นว่าฝรั่งยังไม่เข้าใจว่าในหลวงรัชกาลที่9 พระองค์ทรงเป็น "The Great Elected." หรือที่เรียกขานกันว่า "พระมหาสมมุติ"ผู้ทรงได้รับฉันทามติให้ทรงเป็นพระประมุขโดย"อเนกชนนิกร สโมสรสมมติ" คือเป็นผู้ที่ประชาชนเลือกพระองค์ท่านตามประเพณี ซึ่งเห็นได้ชัดเจนอย่างยิ่งในวันที่26 ตุลาคม 2560 ประชาชนจากทั่วทั้งประเทศพากันเดินทางออกจากบ้านโดยมิได้นัดหมายตั้งแต่เช้ามืด จนถึงเที่ยงคืนหรือตีห้าของวันรุ่งขึ้นเพื่อมาถวายดอกไม้จันทน์ตามที่ต่างๆที่จัดเตรียมไว้อย่างมืดฟ้ามัวดิน ไม่รวมประชาชนจำนวนมากที่เดินทางมานอนค้างอ้างแรมอยู่รอบมณฑลพิธีสนามหลวงล่วงหน้าหลายวัน ปรากฎการณ์ที่ปวงชนชาวไทยมารวมตัวกันอย่างเนืองแน่นเช่นนี้ จะเกิดขึ้นทุกคราวที่เป็นวันสำคัญของพ่อหลวง


มีการประมาณการว่ามีประชาชนกว่า80%ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่เดินทางออกมาถวายดอกไม้จันทน์กันทั่วประเทศ ซึ่งยิ่งใหญ่กว่าการเลือกตั้งครั้งใดๆที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างไม่อาจเปรียบเทียบกันได้เลย


ในหลวงรัชกาลที่9 ทรงงานมาตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงครองราชย์มา70ปี ตามพระราชปณิธานที่พระองค์ท่านได้ตรัสในปฐมบรมราชโองการที่ว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"


พระองค์ทรงปกเกล้า(ครองแผ่นดิน)แต่ไม่ได้ปกครอง เหมือนอย่างพระมหากษัตริย์ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราช พระองค์ทรงทำสิ่งต่างๆเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทุกท้องถิ่นทั่วประเทศเหมือนกับพ่อที่ทำให้กับลูกๆโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนซึ่งต่างจากนักการเมืองทั้งที่มาจากการเลือกตั้ง หรือรัฐประหาร ที่มักจะดำเนินนโยบายประชานิยมเพื่อหวังสืบทอดอำนาจทางการเมืองต่อไป


ปรากฎการณ์การอุทิศตัวของประชาชนที่เราได้เห็นตลอด1ปีที่ผ่านมา และใน5วันสุดท้ายของพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพอย่างเต็มอกเต็มใจ เป็นความรักที่บริสุทธิ์ ที่ประชาชนได้แสดงกตัญญูกตเวทิตาแด่พระองค์ท่านอย่างที่เราไม่เคยเห็นว่าจะมีให้กับนักการเมืองคนใดมาก่อน


ดิฉันเชื่อว่าพลังแง่บวกอันบริสุทธิ์ของคนไทยที่มีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกันนี้เช่นนี้ จะสามารถแปรมาเป็นพลังอันยิ่งใหญ่เพื่อการเปลี่ยนแปลง และเพื่อปฏิรูปบ้านเมืองของเราให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านสืบไป

รสนา โตสิตระกูล
29 ตุลาคม 2560

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1472365316173360&id=236945323048705