นายกฯสมควรรับฟังมากกว่าให้ตำรวจจับชาวบ้านเป็นจำเลย

นายกฯสมควรรับฟังมากกว่าให้ตำรวจจับชาวบ้านเป็นจำเลย

 

 

 

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 


นายกฯสมควรรับฟังมากกว่าให้ตำรวจจับชาวบ้านเป็นจำเลย

 

 

 

ท่านนายกฯอ้างว่าจะทำตามศาสตร์พระราชา จะเดินตามแนวทางของพ่อ แนวทางของพ่อ ในหลวงรัชกาลที่9 ในกรณีนี้ขอยกธรรมะของพระราชา(ทศพิธราชธรรม) มาหนึ่งข้อได้แก่ข้อมัทวะ คือความอ่อนโยนพระองค์ทรงรับฟังชาวบ้านอย่างเอาใจใส่ ทรงประทับบนพื้นดินเสมอกับชาวบ้าน ทรงปฏิบัติพระองค์อย่างอ่อนโยนต่อชาวบ้านเหมือนทุกคนเป็นลูก ท่านนายกฯควรรับแบบอย่างของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาปฏิบัติตามสมควร รับฟังชาวบ้านอย่างเอาใจใส่ ไม่ควรปฏิบัติต่อประชาชนเหมือนคนใต้บังคับบัญชา แต่ควรทำตัวเป็นหัวหน้าผู้รับใช้ประชาชนที่ดี
ชาวบ้านมาร้องทุกข์เพราะความเดือดร้อน
นายกฯสมควรรับฟังมากกว่าให้ตำรวจจับชาวบ้านเป็นจำเลย
https://www.facebook.com/bnasae/posts/10211453344224347