แสดงกตเวทิตาจิต

แสดงกตเวทิตาจิต

 

 

 

 

 

แสดงกตเวทิตาจิต

 สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และพล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ (ที่ 3 จากขวา) นายกสมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ ฯ จัดงานเลี้ยงแสดงกตเวทิตาจิตให้แด่ ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ (ที่ 4 จากซ้าย) เนื่องในโอกาสครบวาระในการดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมี จรูญ อินทจาร (ซ้ายสุด), อาภัสรา หงสกุล (ที่ 3 จากซ้าย), ตวงทอง ลาภเจริญทรัพย์ (ที่ 4 จากขวา), กิตติ มาไพศาลสิน (ขวาสุด), ประสิทธิ์ กิจวิวัฒนการ (ที่ 2 จากขวา) และกรรมการสมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มาร่วมงานด้วย ณ ห้องอาหารเรดสกาย โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์