ขอเชิญร่วมบุญมหากุศล สร้างพระประธานหน้าตัก 10 เมตร

ขอเชิญร่วมบุญมหากุศล สร้างพระประธานหน้าตัก 10 เมตร

 

 

 

 

ขอเชิญร่วมบุญมหากุศล สร้างพระประธานหน้าตัก 10 เมตร

 

ขอเชิญทุกท่านร่วมบุญมหากุศล สร้างพระประธานหน้าตัก 10 เมตร และถนนขึ้นวัดไปยังที่สร้างองค์พระประธานบนภูเขา ระยะทาง 2.5 กิโลมเมตร ในงานบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าภูตะคาม อ.ส่องดาว จ.สกลนคร ดำเนินการสร้างโดย ท่านพระอาจารย์ทองปาน จารุวัณโณ พระผู้ซึ่งทำคุณประโยชน์ให้กับส่วนรวมและประเทศชาติอย่างมาก นับตั้งแต่ผ้าป่าช่วยชาติ และวงการแพทย์ ในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ รัชกาลที่ 9 และเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่รัชกาลที่ 10 และร่วมเทปูนองค์พระประธานภายหลังเสร็จพิธีทอดกฐิน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนที่ไปร่วมเป็นเจ้าภาพ


อาทิเช่น อธิบดีกรมการแพทย์ เลขานุการผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 3 เป็นต้น อานิสงส์การสร้างพระประธานนั้นยิ่งใหญ่มาก ดังมีรายละเอียดในเอกสารที่แนบมาด้วยแล้วนี้ เจ้าภาพเสาฐานพระต้นละ 30,000 บาท หรือร่วมทำบุญ 10,000 บาท ขึ้นไป จะได้รับการจารึกชื่อที่ฐานพระประธาน พร้อมรับของที่ระลึก จึงขอเรียนเชิญทุกท่าน ช่วยประชาสัมพันธ์ต่อๆไปเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้สร้างบารมีร่วมกัน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ รศ.ยุวดี ชาติไทย 089-816-4343

 

อานิสงส์การจัดสร้างพระพุทธรูปหรือสิ่งพิมพ์อันเกี่ยวกับพระธรรมคำสอนเป็นกุศลดังนี้
1. อกุศลกรรมในอดีตชาติแต่ปางก่อน จะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบา จากเบาเป็นสูญ
2. สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง สรรพภยันตรายสลาย
3. เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติแต่ปางก่อน เมื่อได้รับส่วนบุญไปแล้ว ก็จะเลิกเว้นการจองเวร
4. เหล่ายักษ์ผีรากษส งูพิษ เสือร้าย ไม่อาจเป็นภัย
5. จิตใจสงบ ปวงภัยไม่เกิด ฝันร้ายไม่มี ราศีผ่องใส สุขภาพแข็งแรง กิจการงานเป็นมงคล
6. มั่นคงในคุณธรรม ความอุดมสมบูรณ์ปรากฎเกินความคาดฝัน ครอบครัวสุขสันต์ วาสนายั่งยืน
7. คำกล่าวเป็นสัตย์ ฟ้าดินปราณี ทวยเทพยินดี มิตรสหายปรีดา
8. คนโง่สิ้นเขลา คนเจ็บหายได้ คนป่วยหายดี ความทุกข์หายเข็ญ สตรีจะได้เกิดเป็นชาย
9. พ้นจากมวลอกุศล เกิดใหม่บุญเกื้อหนุน มีปัญญาเลิศล้ำ บุญกุศลเรืองรอง
10. สิ่งที่สร้างจะบังเกิดเป็นกุศลจิตแก่ทุกคนที่ได้พบเห็น เป็นเนื้อนาบุญอย่างอเนกทุกชาติของผู้สร้างที่เกิดจะได้ฟังธรรมจากพระอริยะเจ้าปัญญาในธรรมแก่กล้าสามารถได้อภิญญาหก สำเร็จโพธิญาณ