ทิพยประกันภัย จัดโครงการพลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 177 วันมาฆบูชา

ทิพยประกันภัย จัดโครงการพลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 177 วันมาฆบูชา

 

                                                                                                                                                      

 

 

 

ทิพยประกันภัย จัดโครงการพลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 177 วันมาฆบูชา

 

คุณวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณศุภกิจ จิตร์เพิ่มพูลผล รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม ทิพยประกันภัย นำหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสา พร้อมด้วยกัลยาณมิตรธรรม จัดโครงการพลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 177 เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันมาฆบูชาโดยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพล นอกจากนี้ยังได้ถวายข้าวสาร จำนวน 108 ถุง ซึ่งเป็นข้าวสารจากโครงการเกษตรเป็นสุข ที่ทิพยประกันภัยจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้สามารถนำผลิตผลทางการเกษตรมาแลกเป็นประกันภัยได้ โดยถวายแด่ พระครูพิศาลอุทัยสาร (นพวรรณ คุณสาโร) พระเกจิ เจ้าคณะตำบลบ้านหีบ เจ้าอาวาส วัดเสนานิมิตร จ.พระนครศรีอยุธยา