ศิษยานุศิษย์หลั่งไหลร่วมงานบุญ วัดถ้ำแก้วสวรรค์บันดาล

ศิษยานุศิษย์หลั่งไหลร่วมงานบุญ วัดถ้ำแก้วสวรรค์บันดาล

 

 

 

ศิษยานุศิษย์หลั่งไหลร่วมงานบุญ วัดถ้ำแก้วสวรรค์บันดาล สืบสานประเพณีบุญ “ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565”
 
 
 
 
วัดถ้ำแก้วสวรรค์บันดาล ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สืบสานประเพณีบุญ ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระอธิการ ขวัญชัย อมรโต เจ้าอาวาส เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ และมี คุณยุติศักดิ์ - คุณวิลาวดี - คุณนภนาง เอกอัคร Mr.Tad Fon Kho เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมี ดร.ปัณฑิพาณ์ ธาราภิบาล คุณไพศาล - คุณศิริวรรณ คงสำราญ คุณเกษณี สุทธิรักษ์ศิริ เป็นประธานร่วมกับคณะเพื่อนๆ กัลยาณมิตรทางธรรมจากศาลยุติธรรม ธนาคารแห่งประเทศไทย British Embassy โดยมีคณะญาติธรรม ศิษยานุศิษย์ผู้มีจิตศรัทธาจากแดนไกลและใกล้เคียง เดินทางมาร่วมปฏิบัติธรรมก่อนวันงาน ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียงด่านเจดีย์สามองค์, หนองลู, สังขละบุรี ฯลฯ ได้ร่วมงานบุญกันเป็นจำนวนมาก ในวันที่ 15 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา
 
บุญทอดกฐินนับเป็นงานบุญอันยิ่งใหญ่และเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่ร่วมมือร่วมใจกันจัดขึ้นทุกๆปี และเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาครบไตรมาสที่วัดถ้ำแก้วสวรรค์บันดาล เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนาโดยได้ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินและบริจาคปัจจัยเพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุศาสนสถานที่ชำรุดทรุดโทรม อาทิ โบสถ์ วิหาร อาคารปฏิบัติธรรม ฯลฯ ให้มีความมั่นคงแข็งแรงให้คงอยู่พัฒนาถาวรต่อไป