กปน. สร้างบุญใหญ่ จัดพิธีทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2565

กปน. สร้างบุญใหญ่ จัดพิธีทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2565

 

 

 

กปน. สร้างบุญใหญ่ จัดพิธีทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2565 ณ วัดสำแล ตำบลบ้านกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานในพิธีทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคี กปน. ประจำปี 2565 ณ วัดสำแล ตำบลบ้านกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นายธำรง บูรณตระกูล รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีดิจิทัล) กปน. ในฐานะประธานกรรมการคณะอำนวยการจัดงาน คณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน กปน. ร่วมกับสาธุชนในพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกันทำบุญในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน
 
ทั้งนี้ กปน. ได้จัดให้มีประเพณีทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคีมาอย่างต่อเนื่อง ปีนี้นับเป็นครั้งที่ 25 โดย กปน. มีจิตศรัทธาถวายองค์กฐินสามัคคี และปัจจัยที่ได้จากเงินบริจาค เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,422,996.24 บาท โดยยอดเงินดังกล่าวจะนำไปร่วมสมทบทุนในการยกศาลาท่าน้ำ จำนวน 3 หลัง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์
 
ในการนี้ ผู้ว่าการ กปน. ได้มอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในชุมชน 6 แห่ง ได้แก่ 1. ศูนย์เด็กเล็กวัดสำแล 2. ศูนย์เด็กเล็กบ้านกระแชง 3. โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี 4. โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน 5. โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 6. โรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงเรียนละ 30,000 บาท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาชุมชน ควบคู่ไปกับการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ศาสนสถาน ให้ดำรงคงอยู่สืบไป
 
นอกจากนี้ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กปน. (สร.กปน.) นำโดย ว่าที่ร้อยตรีชัยยุทธ หอมวงศ์ ประธาน สร.กปน. และคณะ ร่วมมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนด้วย