CHANGE ท่องแดนธรรม

สักการะ..พระธาตุจอมไทย

 

ท่องแดนธรรม  เรื่อง : ปราริชาติ ปลื้มจิตต์ตระกูล  ภาพ : ชวกรณ์  สะอาดเอี่ยม

 

 

 

สักการะ..พระธาตุจอมไทย

 

ไหว้ขอพรหลวงพ่อแช่ม..วัดฉลอง ไข่มุกอันดามัน

 

                                                                        

 

     คณะของเราเดินทางจากกรุงเทพฯ ตอนเช้า ๆ โดยเครื่องบินมุ่งหน้าสู่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งถูกขนานนามว่า เป็นเมืองไข่มุกแห่งอันดามัน จากนั้นโดยสารรถตู้ที่เช่าเหมาไว้เพื่อใช้ในการเดินทาง และสถานที่สำคัญที่จะต้องไปนั้น เพื่อให้สมกับที่คนถิ่นฐานในจังหวัดบอกกับเราว่า “การมาจังหวัดภูเก็ต หากไม่ได้ไป...วัดฉลอง...เขาบอกว่า เรามาไม่ถึงภูเก็ต”

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมบุญใหญ่ “ทอดกฐินแสนกอง”

ท่องแดนธรรม  เรื่อง : สุทธิคุณ  กองทอง   ภาพ : ยอดชาย กองทอง

 

ร่วมบุญใหญ่ “ทอดกฐินแสนกอง

ณ วัดวาลุการาม 

 

 

สมัยนี้ การสร้างวัด ต้องอาศัยกำลังทรัพย์และกำลังคนมหาศาล เพราะต้องสร้างวัดให้เพียบพร้อมด้วยสถานที่ร่มรื่น มีอาคารโรงเรือนมากมาย โดยเฉพาะมีโรงอุโบสถ หรือโบสถ์ สถานที่ที่จะต้องใช้ เพื่อการทำสังฆกรรมสำคัญๆหลายอย่าง อาทิ การให้การอุปสมบทแก่กุลบุตร การสวดทำอัพภานกรรม การสวดญัตติทุติยกรรมวาจา การสวดญัตติจตุตถกรรมวาจา ฯลฯ ของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา

เนื่องจากโบสถ์ ที่สร้างขึ้นทุกวันนี้ คณะสงฆ์สามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ได้หลายอย่างคือ เป็นอาคารอเนกประสงค์ รวมทั้งใช้เป็นที่ประชุมที่แสดงธรรม ที่ฝึกอบรมสมาธิภาวนา ที่สวดมนต์ ทำวัตรเช้าค่ำ และที่พักอาศัยชั่วคราว สำหรับต้อนรับพระอาคันตุกะ เป็นต้น เพราะฉะนั้น ผู้ที่สร้างโบสถ์ถวายพระสงฆ์ จึงได้บุญกุศลมากมาย ทั้งชาตินี้และชาติหน้า กล่าวคือ

ชาตินี้ ผู้มีศีลเป็นพื้นฐาน ที่ถวายโรงอุโบสถ ย่อมได้ความปลื้มปีติสุขอย่างสูง เมื่อได้ทราบว่า พระสงฆ์ได้ใช้โรงอุโบสถที่ตนสร้างถวายอย่างคุ้มค่า เกียรติคุณของผู้ถวายย่อมฟุ้งขจรไกล ผู้ถวายย่อมได้ สดับพระธรรมเทศนา เพิ่มพูน ศีล สมาธิ ปัญญา ทำให้จิตใจสะอาด สว่าง สงบสุขได้มากขึ้น แม้จะสิ้นชีพก็ไม่หลงทำกาลกิริยา(ตาย) ย่อมมีอารมณ์ยึดมั่นในกุศล เป็นอาสันนกรรมที่ดี

ชาติหน้า ถ้าผู้ถวายโรงอุโบสถ ยังมีกิเลสอยู่ถึงแก่กรรมลง เขาย่อมได้ไปเกิดในกำเนิดที่ดี มีความสะดวกสบายที่เรียกว่า สุคติโลกสวรรค์ อันเพียบพร้อมด้วยสิ่งที่ประเสริฐ ที่พึงพอใจ อันเป็นฝ่ายโลกิยสมบัติและจะได้บรรลุคุณธรรมต่างๆ อาทิ ฌาน อภิญญา อริยมรรค อริยผล และกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเป็นที่สุด ...ทั้งหมดนี้เป็นอานิสงส์ของการสร้างอุโบสถ

ในโอกาสนี้ขอเชิญพุทธศาสนิกชนหรือผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินแสนกอง ณ วัดวาลุการาม  ต.ระเว อ.พิบูลมังสาหาร .อุบลราชธานี  เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถหลังใหม่ แทนหลังเก่าที่มีขนาดเล็ก ทรุดโทรมและได้ยกให้เป็นมรดกโลกไปแล้ว

อุโบสถหลังใหม่เป็นอุโบสถ 2 ชั้น ชั้นล่างใช้ประกอบพิธีศาสนกิจในวันสำคัญต่างๆ เริ่มก่อสร้างมาช้านานกว่า 10 ปี ปัจจุบันได้เปิดใช้งานแล้ว แต่สภาพอุโบสถยังไม่แล้วเสร็จ โดยพื้นภายในชั้น 1 ยังไม่ได้ปูกระเบื้อง ผนังภายนอกชั้น 1 ยังไม่ได้ติดกระเบื้องดินเผา ส่วนทางเดิน ลานบุญ ศาลาสมใจนึก และพื้นองค์พระประธาน สมใจนึกจำลองก็ปูพื้นด้วย EPOXY  คาดว่าต้องใช้งบประมาณอีก 2 ล้านบาท จึงจะแล้วเสร็จทั้งหมด

นอกจากนี้ คุณปัทมพร วารสิน ในฐานะเจ้าภาพจัดงาน  “ในฐานะเป็นบ้านเกิดตัวเอง จึงอยากเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาได้มาร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินเงินล้านแสนกอง กองละสิบเพราะต้องการให้ทุกระดับชั้นได้มีโอกาสร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้  โดยจะจัดขึ้นในปี 2559  กำหนดการจะแจ้งในใบฏีกาให้ได้ทราบภายหลัง หากทุกคนได้มาร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้ยังจะได้เป็นเหมือนเสบียงบุญให้กับตัวเราและครอบครัวได้พบและเจอแต่สิ่งที่ดีๆในชาตินี้และภพหน้า”

 

 

พุทธศาสนิกชนหรือผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินแสนกอง  สอบถามรายระเอียดได้ที่

วัดวาลุการาม  ต.ระเว อ.พิบูลมังสาหาร .อุบลราชธานี 34110 โทรศัพท์ 08-9117-9547

อ่านเพิ่มเติม...

วัดป่าสติปัฏฐาน ญาณสัมปันโน

วัดป่าสติปัฏฐาน ญาณสัมปันโน

“บวชใจ” ให้สติ....

 

ปัจจุบันสังคมเมืองที่วุ่นวายลองมาบวชใจกันที่ วัดป่าสติปัฏฐาน ญาณสัมปันโน เพื่อให้จิตใจสงบ ดำเนินชีวิตได้อย่างเข้มแข็งกันต่อไป  วัดแห่งนี้มีการบุกเบิกในปี 2546  โดยหลวงพ่อสิงโต  โฆษโก เดินทางจากวัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี มาสำรวจที่ดินที่เป็นที่ตั้งของวัดฯในปัจจุบัน  ซึ่งหลวงพ่อได้นิมิตเห็นสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี   มาบอกว่า “ที่ตรงนี้ต่อไปจะเป็นวัดนะลูกนะ ให้มาสร้างวัดที่นี่” พื้นที่แห่งนี้ในขณะนั้นเป็นป่าปรือหรือธูปฤาษี 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ท่องแดนธรรม...

ท่องแดนธรรม...
สวนป่าทิพย์มงคลแสงธรรม

 

กว่า 16 ปี ในการสร้างสวนป่าทิพย์มงคลแสงธรรม 109 หมู่ 13 ตำบลท่าเคย
อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี บนพื้นที่ 30 ไร่ ประดิษฐาน พระเจ้าทันใจ
และเจดีย์บรรจุพระธาตุ ท่ามกลางธรรมชาติ
เพื่อต้อนรับพุทธศาสนิกชนที่มาเยือน โดยมีหลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ
ประธานสงฆ์วัดถ้ำเสือวิปัสสนา จ.กระบี่
เป็นพระสุปฏิปันโนองค์หนึ่งที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง
ของคนไทยทั้งในและต่างประเทศ เป็นผู้อุปถัมภ์สถานที่แห่งนี้  กล่าวว่า
“อาตมาตั้งใจที่จะสร้างสถานที่แห่งนี้ให้เป็นสถานที่ปฏิบัติ
ตอนนี้เราเลยตั้งใจที่จะขยายเข้าไปในป่าด้วย
พร้อมกับปลูกต้นไม้ให้คนได้มาเดินจงกรมได้เป็นจำนวนมาก
ตอนนี้ยังเดินได้น้อยอยู่
เชื่อว่าในอนาคตตรงนี้จะรองรับให้ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมได้เป็นจำนวนมาก
อาตมาเลยอยากให้สถานที่ตรงนี้เป็นที่สงบชำระจิตใจของผู้คน
และอาตมาแค่อยากให้คนได้บรรลุธรรมเพียง 5 คนก็พอ
เพราะเดี๋ยวนี้คนเรียนรู้มาก แต่ปฏิบัติน้อย รู้กันมากแต่ปฏิบัติไม่มี
ดังนั้นภาคปฏิบัติก็จะเสื่อมและหายไป
อาตมาเลยอยากให้มีคนปฏิบัติชำระจิตให้บริสุทธิ์ให้ได้
แต่ก็ยังขาดผู้ปฏิบัติ กลับมีคนรู้เยอะแยะ คนยังไม่เข้าถึงธรรม
สมัยที่อาตมาอยู่วัดถ้ำเสือก็ได้แม่ชีผู้บรรลุธรรมถึงห้าคน
พระไม่ได้สักรูปมัวแต่หาผลประโยชน์กันมากกว่า”

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมบูรณะโบสถ์ ที่โดนไฟไหม้ วัดหอกลอง


  

ร่วมบูรณะโบสถ์ ที่โดนไฟไหม้  วัดหอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

 

อ่านเพิ่มเติม...