CHANGE ท่องแดนธรรม

โครงการกองทุนผ้าป่าหมวกบุญเพื่อชุมชนชาวเชียงของ จังหวัดเชียงราย

 

 

 

โครงการกองทุนผ้าป่าหมวกบุญเพื่อชุมชนชาวเชียงของ จังหวัดเชียงราย

อ่านเพิ่มเติม...

พลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 120 วัดป่าดาราภิรมย์

 

พลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 120 วัดป่าดาราภิรมย์

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญร่วมบุญกับท่านพระอาจารย์ทองปาน จารุวัณโณ ณ ดอยไตแลง รัฐฉาน ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2562

 

 ขอเชิญร่วมบุญกับท่านพระอาจารย์ทองปาน จารุวัณโณ

ณ ดอยไตแลง รัฐฉาน ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2562

อ่านเพิ่มเติม...

ด่วน! ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระเกศาพระประธานหน้าหน้าตัก 10 เมตร

 

 

 ด่วน! ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระเกศาพระประธานหน้าหน้าตัก 10 เมตร 

อ่านเพิ่มเติม...

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จประกอบพิธีบรรจุพระพิมพ์ใต้ฐานพระพุทธปฎิมาสิริภานิรมิต ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

 

 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
เสด็จประกอบพิธีบรรจุพระพิมพ์ใต้ฐานพระพุทธปฎิมาสิริภานิรมิต
ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...