บี. บราวน์ (ประเทศไทย) คว้ารางวัล “องค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย” ประจำปี 2564

บี. บราวน์ (ประเทศไทย) คว้ารางวัล “องค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย” ประจำปี 2564

 

 

 

บี. บราวน์ (ประเทศไทย) คว้ารางวัล “องค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย” ประจำปี 2564
 
 
- จากการคัดเลือกกว่า 269 บริษัท จาก 25 อุตสาหกรรมในไทย
ตอกย้ำความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล-
 
 
บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด คว้ารางวัล “องค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย” ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากความสำเร็จด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล โดยการมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดย Business Media International (BMI) และ HR Asia โดยมีประเทศต่างๆ เข้าร่วม ประกอบด้วย กัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน สาธารณรัฐประชาชนจีน เวียดนาม และไทย เพื่อเป็นเกียรติแก่องค์กรที่มีการบริหารงานทรัพยากรบุคคลในระดับดีเยี่ยม และเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมกับองค์กรอย่างเต็มที่ ตลอดจนมีวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเลิศ โดย บี. บราวน์ (ประเทศไทย)  ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน 52 บริษัทที่ได้รับรางวัล

ทั้งนี้ บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินกลยุทธ์และการปฏิบัติการด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสร้างความโดดเด่นให้กับบริษัทฯ ต่างจากบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ยึดมั่นวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความโปร่งใส ประกอบกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพและส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ยังได้สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานอย่างสูง อีกทั้งสนับสนุนความหลากหลายและแตกต่างของพนักงานในองค์กร นอกจากนี้ บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด ยังได้ดำเนินมาตรการต่าง ๆ ที่สร้างความมั่นใจให้กับพนักงานว่าจะสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยความปลอดภัยและมีสุขภาพดี ทั้งทางกายและทางอารมณ์ในระหว่างการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

การดำเนินงานดังกล่าวทำให้บริษัทฯ ได้รับคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยในอุตสาหกรรมจากการประเมิน Total Engagement Assessment ModelTM  (TEAM) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การประเมินการมอบรางวัล “องค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย” หรือ HR Asia’s Best Companies to Work for in Asia® ทั้งนี้ การประเมินพิจารณาจากเกณฑ์ 3 ด้าน ได้แก่
1. การบริหารจัดการภายในองค์กรที่ดีเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน หรือ CORE (Collective Organization for Real Engagement)
2. การดูแลเอาใจใส่และสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการทำงาน หรือ SELF (Heart, Mind & Soul)
3. การส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ หรือ GROUP (Think, Feel & Do)
โดยในการประเมินครั้งนี้ มีบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งสิ้น 269 แห่งจาก 25 อุตสาหกรรมในประเทศไทย

นายสายัณห์ รอย กรรมการผู้จัดการบริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า“บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล “องค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย” อีกครั้งหนึ่ง เป็นการตอกย้ำให้เห็นว่าบริษัทฯ มีการบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่เป็นเลิศ รวมถึงการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ในการปกป้องและพัฒนาสุขภาพของผู้คนทั่วโลก เราเชื่อมั่นในความสามารถพนักงานของเราเป็นอย่างยิ่ง และเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถ มีความหลากหลาย และครอบคลุมคนทุกกลุ่มไปอย่างต่อเนื่อง รางวัลนี้จะเป็นกำลังใจให้กับทีมผู้นำของบริษัทฯ ที่จะยังคงปณิธานในการพัฒนาและสนับสนุนพนักงานให้ได้รับประสบการณ์การทำงานที่ยอดเยี่ยม ผมต้องขอขอบคุณพนักงานทุกคนเป็นพิเศษด้วยเช่นกัน พร้อมทั้งขอแสดงความนับถือต่อความเชื่อมั่นที่มีต่อองค์กรของพนักงานทุกคน”

เกี่ยวกับรางวัล
รางวัล “องค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย”  เป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่ได้รับการคัดเลือกโดยประเมินจากพนักงานในบริษัทว่าเป็นหนึ่งในบริษัทที่น่าร่วมงานมากที่สุดในเอเชียและยืนยันว่าเป็นบริษัทที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่ได้ร่วมงานด้วย รางวัลนี้มอบให้บริษัทในเอเชียเพื่อเป็นเกียรติที่มีการบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่เป็นเลิศ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมกับองค์กรอย่างเต็มที่ และมีวัฒนธรรมในองค์กรยอดเยี่ยม รางวัลอันทรงเกียรตินี้ได้รับความสนใจจากบริษัทที่ใหญ่ที่สุด 500 อันดับแรกของโลก (Fortune 500) และบริษัทในอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมทั้งบริษัทระดับนานาชาติและบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับภาครัฐ
 
 
 
B. Braun Thailand Ltd wins 'Best Company to Work for in Asia 2021' Award
The selection ahead of 269 participating companies from over 25 industries in Thailand reaffirms the 
company’s good human resources practices.

B. Braun (Thailand) Ltd was presented with the 'Best Company to Work for in Asia 2021' in recognition of its accomplishments in People Management for the second year in a row. The award, organized by Business Media International (BMI) and HR Asia, is held annually in Cambodia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Malaysia, the UAE, Philippines, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand, and Vietnam. It recognizes companies with best-in-class HR practices, high levels of employee engagement and an excellent workplace culture.

B. Braun Thailand has consistently set out to implement strategies and practices that would differentiate it from amongst its industry peers. The company continuously nurtures a culture of collaboration built on Trust and Accountability, complimented by career development and continuous learning opportunities, while providing a highly conducive workspace that is based on Diversity and Inclusivity. B. Braun Thailand also went above and beyond to ensure that all its employees remained safe and healthy - both physically and emotionally - during the pandemic.
These practices enabled the company to score above the industry average across all three assessment areas in the Total Engagement Assessment ModelTM  (TEAM) survey, which is part of the HR Asia’s Best Companies to Work for in Asia® criteria. The TEAM survey evaluates employee engagement on
• CORE (Collective Organization for Real Engagement)
• SELF (Heart, Mind & Soul)
• GROUP (Think, Feel & Do)
 Some 269 companies from over 25 industries in Thailand were nominated for the award and B. Braun Thailand was selected to be one of the 50 winners for 2021.

Mr. Sayan Roy, Managing Director of B. Braun (Thailand) Ltd. said:
“It is an honour for B. Braun Thailand to be recognized as one of the “Best Companies to Work for in Asia” again. This award is an affirmation that we are on the right path with our good HR practices in achieving our vision to protect and improve the health of people around the world. At B. Braun, we strongly believe in our employees' capabilities and we will ensure the continuous development of a competent, diverse, and inclusive workforce. This award will encourage our leadership team to continue our commitment for developing and supporting our employees to have a fulfilling employee experience. A special thanks as well to all our employees, as we are humbled by their faith in the organization.”

About the awards
The HR Asia Best Companies to Work for in Asia Awards is an awards recognition program for organizations that have been identified by their employees as one of Asia’s employers of choice and ascertains the best employers to work for. The award is targeted at companies across Asia and recognizes companies with the best HR practices and which demonstrate high levels of employee engagement and excellent workplace cultures. The high-profile nature of this award attracts applications from Fortune 500 companies, as well as other companies of various types, including multinational corporations and government-linked companies.