ทีเอ็มบีธนชาต รับโล่รางวัลระดับ Bronze อาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย

ทีเอ็มบีธนชาต รับโล่รางวัลระดับ Bronze อาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย

 

 

 

ทีเอ็มบีธนชาต รับโล่รางวัลระดับ Bronze อาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย

ด้วยมาตรฐานการบริหารความปลอดภัยอาคารที่มีประสิทธิภาพสูง

 

 

กรุงเทพฯ, 3 ธันวาคม 2564 – ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) โดยนายชัยภัทร์ คัมภีรคุปต์ (ซ้าย) หัวหน้าบริหารอาคารสำนักงาน เป็นตัวแทนธนาคารรับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลระดับ Bronze จากโครงการประกวดอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย “BSA Building Safety Award 2021” โดยรางวัลมอบให้กับ ทีเอ็มบีธนชาต สำนักงานเพชรบุรี ที่มีมาตรฐานการบริหารความปลอดภัยอาคารที่มีประสิทธิภาพสูง ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านความปลอดภัย มีการดูแล พัฒนา ปรับปรุงอาคารอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับการรับรองจากสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร โดยมีนายพิศุทธิ์ สุขุม รักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่ กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานมอบโล่รางวัล

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

#ทีเอ็มบีและธนชาตเปลี่ยนเป็นทีทีบี

#เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น

#TMBThanachart #ttb #MakeREALChange

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *