SO สยามราชธานี จัดงาน" SO WHEEL Open House รถดัดแปลงเพื่อการพาณิชย์”

SO สยามราชธานี จัดงาน" SO WHEEL Open House รถดัดแปลงเพื่อการพาณิชย์”

 

           

 

SO สยามราชธานี จัดงาน" SO WHEEL Open House รถดัดแปลงเพื่อการพาณิชย์  เพื่อยกระดับตลาดโลจิสติกส์ไทย  

 

 

          บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ SO ผู้นำด้านธุรกิจการจ้างเหมาบริการครบวงจร (Outsourcing Services) อันดับ 1 ในประเทศไทย นำโดย นายณัฐพล วิมลเฉลา (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ นางสาว   เอษรา วิมลเฉลา (ที่ 3 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ Outsource 2 จัดงาน "SO WHEEL Open House รถดัดแปลงเพื่อการพาณิชย์” ซึ่งเป็นงานที่รวมรวมผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์ ที่มาให้ความรู้เรื่องรถดัดแปลงเพื่อการพาณิชย์ เพื่อยกระดับตลาดโลจิสติกส์ไทยและรองรับการเติบโตของธุรกิจไทยในอนาคต โดยมี นายณัฐนนท์ กฤษณรุ่งเรือง (ซ้ายสุด) รองกรรมการผู้จัดการ แผนกบัญชีและการเงิน นายอภิวัฒน์ เกรียงวัฒนากุล (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ Investment & Project และนายชินภัทร จาดเจริญ (ขวาสุด)รองกรรมการผู้จัดการ แผนกเทคโนโลยีและสารสนเทศ ร่วมงาน SO WHEEL Open House ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 1 บริษัท ซุ่นหลี สำโรง จำกัด เมื่อเร็วๆ นี้

          บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) เว็บไซต์ www.siamrajathanee.com หรือ Facebook บริษัท สยามราชธานี จำกัด มหาชน

 

รายชื่อผู้บริหารในภาพจากซ้ายไปขวา

1.นายณัฐนนท์ กฤษณรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการ แผนกบัญชีและการเงิน

2.นายอภิวัฒน์ เกรียงวัฒนากุล รองกรรมการผู้จัดการ Investment & Project

3.นางสาวเอษรา วิมลเฉลา รองกรรมการผู้จัดการ Outsource 2

4.นายณัฐพล วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

5.นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

6.นายชินภัทร จาดเจริญ รองกรรมการผู้จัดการ แผนกเทคโนโลยีและสารสนเทศ