อัยการสูงสุด เปิดงานอบรม “หลักสูตรการอบรมอัยการจังหวัด รุ่นที่ 43”

อัยการสูงสุด เปิดงานอบรม “หลักสูตรการอบรมอัยการจังหวัด รุ่นที่ 43”

 

  

 

อัยการสูงสุด เปิดงานอบรม หลักสูตรการอบรมอัยการจังหวัด รุ่นที่ 43” 

 

 

นารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมมอบนโยบายการบริหารงานตามโครงการอบรมนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูงของสำนักงานอัยการสูงสุดหลักสูตรการอบรมอัยการจังหวัด รุ่นที่ 43” โดยมี อิทธิพร แก้วทิพย์ รองอัยการสูงสุด โกวิท ศรีไพโรจน์ อธิบดีฝ่ายอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการ วีระศักดิ์ มณีเนตร อัยการพิเศษฝ่ายฝึกอบรม และ วิพุธ บุญประสาท อัยการพิเศษฝ่ายประเมินผลการฝึกอบรม ร่วมให้การต้อนรับ ที่ห้องบอลรูม 1 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อวันก่อน