เทพผดุงพรมะพร้าว มอบเงินบริจาค 10 ล้านบาท

เทพผดุงพรมะพร้าว มอบเงินบริจาค 10 ล้านบาท

 

 

เทพผดุงพรมะพร้าว มอบเงินบริจาค 10 ล้านบาท

สนับสนุนสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช

 

กรุงเทพฯ 25 กันยายน 2566 – นางจรีพร เทพผดุงพร ประธานกรรมการ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด (ที่ 6 จากซ้าย) พร้อมคณะผู้บริหารฯ ร่วมบริจาคเงิน 10 ล้านบาท สนับสนุนสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช โรงพยาบาลศิริราช เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมแห่งอนาคตที่มีคุณภาพสำหรับผู้สูงอายุไทย โดยมี ศ.คลินิก นพ. วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบ ณ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด เมื่อเร็วๆ นี้

บุคคลในภาพ (จากซ้าย)

1.นายกรคณพล เทพผดุงพร                กรรมการบริหาร และผู้จัดการโรงงานแม่พลอย บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด

2.ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร                กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด

3.นายเกียรติศักดิ์ เทพผดุงพร              กรรมการบริหาร และผู้จัดการโรงงานชาวเกาะ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด

4.ดร.พรศยนัฐ เทพผดุงพร                   กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด

5.นายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร                   กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด

6.นางจรีพร เทพผดุงพร                        ประธานกรรมการ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด

7.ศ.คลินิก นพ. วิศิษฎ์ วามวาณิชย์      ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

8.รศ. พญ. ปิยะภัทร เดชพระธรรม       ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช

9.ผศ. พญ. ฐิติมา ว่องวิริยะวงศ์           อายุรแพทย์ด้านผู้สูงอายุ โรงพยาบาลศิริราช