ศูนย์การค้าแพลทินัม ทำบุญครบรอบ 18 ปี

ศูนย์การค้าแพลทินัม ทำบุญครบรอบ 18 ปี

 

 

ศูนย์การค้าแพลทินัม ทำบุญครบรอบ 18 ปี

 

คุณสุรชัย  โชติจุฬางกูร (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร และคุณปัญจพร โชติจุฬางกูร (ที่ 6 จากซ้าย)  กรรมการบริหาร บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสศูนย์การค้าแพลทินัม ครบรอบ 18 ปี โดยมีคุณสุฐิตา  โชติจุฬางกูร (ที่ 5 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณสมชัย  บุญนำศิริ  (ที่ 1 จากซ้าย) กรรมการอิสระ ร่วมงาน ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าแพลทินัม เมื่อเร็วๆนี้

 

บรรยายบุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา

คุณสมชัย  บุญนำศิริ                  กรรมการอิสระ                   บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป

พล.ต.อ.บุญเพ็ญ  บำเพ็ญบุญ     กรรมการอิสระ                   บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป

ดร.ชฎารัตน์  อนันตกูล                กรรมการอิสระ                   บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป

คุณสุรชัย  โชติจุฬางกูร               ประธานกรรมการบริหาร     บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป

คุณสุฐิตา  โชติจุฬางกูร               รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป

คุณปัญจพร  โชติจุฬางกูร            กรรมการบริหาร                 บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป

คุณชาคลิต  โชติจุฬางกูร             ผู้อำนวยการอาวุโส            บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป