ธนาคารกรุงเทพ มอบเงินสนับสนุน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

ธนาคารกรุงเทพ มอบเงินสนับสนุน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

 

 

ธนาคารกรุงเทพ มอบเงินสนับสนุน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย พร้อมนำทีม “บัวหลวงจิตอาสา” ร่วมงาน “วันผู้บริจาคโลหิตโลก’67” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13

ย้ำบทบาท “เพื่อนคู่คิด” เคียงข้างสังคมไทยในทุกสถานการณ์ตลอด 80 ปี 

 

เพื่อนคู่คิดขอบคุณผู้ให้ - นางสาวพจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าบุคคล (ที่ จากซ้าย)นายสุวิทย์ อินทรเฉลิม เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ (ที่ จากขวา)  นางสาวทรรศวรรณ จันทร์สาย เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ผู้จัดการภาคนครหลวง (ที่ จากซ้าย) นางสาวสุนันฐินี แสนคำ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Assistant Vice President  ผู้จัดการสาขาสุรวงศ์ (ที่ จากซ้าย) และ นางสาวประภาพร กีรติบัวคำ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Assistant Vice President  ผู้จัดการสาขาอาคารอับดุลราฮิม (ซ้ายสุด) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะ เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม "วันผู้บริจาคโลหิตโลกจำนวน 100,000 บาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 ให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยมี นางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กร (ที่ จากขวา) เป็นผู้รับมอบ เพื่อร่วมสนับสนุนการจัดทำเสื้อยืดที่ระลึก มอบให้ผู้ที่มาร่วมบริจาคโลหิต โอกาสฉลองครบรอบ 20 ปี ‘วันผู้บริจาคโลหิตโลก’ ในปี 2567 นี้ ซึ่งสภากาชาดจัดกิจกรรมขึ้นภายใต้แนวคิด “20 ปี แห่งการให้ ขอบคุณจากใจถึงผู้บริจาคโลหิต” (20 years of celebrating giving: Thank you, blood donors! 14 June 2024) โอกาสเดียวกันนี้ คณะผู้บริหาร และพนักงาน “บัวหลวงจิตอาสา” ของธนาคาร ร่วมงานแจกเสื้อที่ระลึกแก่ ผู้ให้ พร้อมอำนวยความสะดวก และแนะนำขั้นตอนในการรับบริจาคโลหิตให้แก่ประชาชน ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย    ถนนอังรีดูนังต์ กรุงเทพฯ

 

 
สแกนเพื่อสะสมจำนวนซีซี


สะสมจำนวนซีซี
ธนาคารกรุงเทพ ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต และสแกนคิวอาร์โค้ด กรอกข้อมูล ร่วมสะสมจำนวนซีซี กับ โครงการ “80 แสนซีซี 80 ปี ธนาคารกรุงเทพ”80 แสนซีซี x 2” โอกาสธนาคารกรุงเทพ ก้าวสู่ปีที่ 80 วันที่ ธันวาคม 2567 ได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ และโรงพยาบาลแต่ละจังหวัดที่เป็นโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิต

อีกทั้ง ธนาคารร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่           ที่ธนาคารกรุงเทพ อาคารสำนักงานใหญ่ สีลม และอาคารสำนักงานพระราม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคโลหิต ทั้งผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า และผู้สนใจ โดยจะจัดต่อเนื่องทุก เดือน จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2567 สอบถามข้อมูลและกำหนดวัน-เวลาตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ โทร.1333 หรือ 0-2645-5555.