CHANGE Event

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดตัวโครงการ “บทเพลงชูใจ Season 1”

      กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  เปิดตัวโครงการ “บทเพลงชูใจ Season 1” โครงการบทเพลงเพื่อครอบครัว  พร้อมเปิดตัวมิวสิกวิดีโอกับ 8 ศิลปิน 8 บทเพลง  เชื่อมสายสัมพันธ์อบอุ่นรับวันแม่

ตลาดหลักทรัพย์…เข้าแสดงความยินดี TIPH ขึ้นแท่นเข้า SET 100

 ตลาดหลักทรัพย์…เข้าแสดงความยินดี TIPH ขึ้นแท่นเข้า SET 100

วิริยะประกันภัย จัดประชุมตัวแทนประกันวินาศภัย ภาค 2 “ร่วมเดินไปด้วยกัน”

 วิริยะประกันภัย จัดประชุมตัวแทนประกันวินาศภัย  ภาค 2 “ร่วมเดินไปด้วยกัน”

กรุงเทพประกันชีวิต คว้าเกียรติบัตรเชิดชูหน่วยงานที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการ

 กรุงเทพประกันชีวิต คว้าเกียรติบัตรเชิดชูหน่วยงานที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ปี 2565

BKI ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย มอบเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคป

  BKI ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย มอบเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม มูลค่ากว่า 4 ล้านบาทให้แก่โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร