CHANGE Event

“มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย" ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และตาก

  “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย" ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และตาก มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2565 

ยูนิไวส์ ออฟชอร์ เปิดตัวและส่งมอบเรือ UniExpress 27

  ยูนิไวส์ ออฟชอร์ เปิดตัวและส่งมอบเรือ UniExpress 27   

มท.1 เปิดบูธชุมชนดีพร้อม ปั้นทักษะอาชีพสร้างสรรค์ในงาน OTOP Midyear

  มท.1 เปิดบูธชุมชนดีพร้อม ปั้นทักษะอาชีพสร้างสรรค์ในงาน OTOP Midyear

เปิดตัวโครงการ “สร้างโลกสีเขียว” มุ่งสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นแก่สังคมไทย

   เปิดตัวโครงการ “สร้างโลกสีเขียว” มุ่งสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นแก่สังคมไทย