สิ่งท่ี่เราไม่อาจเห็นได้ด้วยตา ไม่ได้หมายความว่า "ไม่มีจริง"

สิ่งท่ี่เราไม่อาจเห็นได้ด้วยตา ไม่ได้หมายความว่า "ไม่มีจริง"

 

  

 

 

 

 

 

 


CHANGE Horo : ซินแสปิง ฮวงจุ้ยสั่งได้

 

สิ่งท่ี่เราไม่อาจเห็นได้ด้วยตา ไม่ได้หมายความว่า "ไม่มีจริง"

 


คนทั่วไปมักจะเชื่อในสิ่งที่เห็น และสามารถจับต้องได้ แต่สิ่งที่ไม่อาจเห็นได้ด้วยตัวเองก็นิยามว่า สิ่งนั้นไม่มีจริง ศาสตร์แห่ง “ฮวงจุ้ย” ก็เป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่ถูกนิยามว่า “ไร้สาระ และไม่มีจริง” แต่ถ้าเราเปิดใจ และลงมือศึกษาอย่างจริงจัง กับครูบาอาจารย์ที่รู้จริง


เราจะพบว่า “ฮวงจุ้ย” คือ ศาสตร์ที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง เป็นศาสตร์ที่มีเหตุ และผล โดยอาศัยพลังงานที่มีอยู่ในธรรมชาติที่เราสามารถสามารถรับรู้ได้ แต่ไม่อาจจะสัมผัสได้ เอามาปรับเปลี่ยนแก้ไข เพื่อเกิดความสมดุลในสิ่งที่แตกต่างได้อย่างลงตัว เช่น หยินหยาง


“ฮวงจุ้ย” ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมต่างๆ เช่น การตั้งเจ้าที่ ศาลพระภูมิ การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การติดยันต์ เสือคาบดาบตามทางสามแพร่ง หรือพิธีกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เพราะสิ่งเหล่านั้นคือ “ไสยศาสตร์” เป็นพิธีกรรมของลัทธิ ศาสนา วัฒนธรรม และ ความเชื่อต่างๆ


สิ่งเหล่านี้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ปะปนมากับบุคคลต่างๆ ที่เข้ามาศึกษาศาสตร์ฮวงจุ้ยในรุ่นหลัง ซึ่งขาดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาวิชา แล้วนำสิ่งเหล่านี้เข้าผสมปนเปื้อน และบิดเบือนให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดมาจนถึงในปัจจุบัน และกลายเป็นสิ่งที่หล่อหลอมความเชื่อว่า สิ่งเหล่านี้ คือ "ฮวงจุ้ย" และยากที่จะแยกออกจากกัน


เพราะฉะนั้น เราจะต้องทำความเข้าใจกันใหม่ว่า

“ฮวงจุ้ย” คือ วิทยาศาสตร์อีกแขนงหนึ่ง ที่ศึกษาในเรื่องของการบริหารพลังงานจากธรรมชาติ ให้มาเสริมพลังงานของคน เช่น โลกของเรามีเส้นแรงแม่เหล็กห่อหุ้มล้อมรอบตัวเราอยู่ตลอดเวลา พลังแม่เหล็ก ย่อมส่งผลต่อธาตุเหล็ก รวมไปถึงธาตุเหล็กที่อยู่ในเลือดของมนุษย์ เพราะร่างกายเราก็มี "ธาตุเหล็ก" เป็นธาตุหลักธาตุหหนึ่ง

ดังนั้น การนำเอาวิชา "ฮวงจุ้ย" มาใช้กับชีวิตของเราได้อย่างถูกต้อง เป็นการสร้างความสมดุลที่ดีให้กับชีวิต เป็นการดึงพลังงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพลังงานของดิน น้ำ ลม และไฟ มาใช้เพื่อผสมสาน หรือหักล้างกันอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการเหนี่ยวนำเอาพลังงานที่ดีเข้ามาสู่ตัวเรา และขับพลังงานที่เลวร้ายออกไปจากตัวเราเช่นกัน


ส่วนพิธีกรรมต่างๆ ก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิด เหลวไหล ไร้สาระ หรืองมงาย เพราะหากไม่ใช่สิ่งเหล่านี้ก็คงจะไม่ปรากฏมาอย่างยาวนานจวบจนทุกวันนี้ แต่เราต้องยอมรับว่า พิธีกรรมเหล่านี้ หรือตัวช่วยต่างๆ เป็นเพียงตัวเสริมที่จะมากระตุ้นพลังงานบางอย่างให้ส่งผลในสิ่งที่เราต้องการได้รวดเร็วขึ้น ตามหลักการของศาสตร์นั้นๆ แต่ไม่ใช่เอาศาสตร์เหล่านั้นมารวมกับ "ฮวงจุ้ย" แล้วตีเหมาเป็นศาสตร์เดียวกัน


เพราะการเหมารวมอย่างขาดความรู้ จะทำให้คนบางกลุ่มเข้าใจศาสตร์ "ฮวงจุ้ย" ผิดไปจากความเป็นจริง อย่าคิดว่าสิ่งที่เราไม่รู้ ไม่เห็น หรือสัมผัสไม่ได้ไม่ใช่ความจริง เพราะรอบตัวเรายังมีสิ่งต่างๆ มากกว่า 95% ที่เรายังไม่รู้ หรือพิสูจน์ไม่ได้ เหมือนเช่น สัญญาณโทรศัพท์เราก็ไม่สามารถรู้ว่ารูปร่าง น่าตาเป็นอย่างไร แต่เราก็ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลจากสิ่งนี้

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ซินแสปิง ฮวงจุ้ยสั่งได้
ผู้เชี่ยวชาญฮวงจุ้ยด้านอสังหา และที่ปรึกษาธุรกิจครบวงจร
https://www.facebook.com/sinsaeping
โทรศัพท์ 095-015-9159