วีระเดช สมบูรณ์เวชชการ ปลุกปั้นกาแฟแบรนด์ไทย “คาเฟ ดิโอโร่” (Caffe' D'oro)

วีระเดช สมบูรณ์เวชชการ ปลุกปั้นกาแฟแบรนด์ไทย “คาเฟ ดิโอโร่” (Caffe' D'oro)

 

                                                                                                                                                      

 

 

เรื่อง  :   สุทธิคุณ  กองทอง

 

วีระเดช สมบูรณ์เวชชการ  ปลุกปั้นกาแฟแบรนด์ไทย “คาเฟ ดิโอโร่” (Caffe' D'oro) 

"พ่อเลี้ยงแห่งอมก๋อย"

 

 

ปลุกปั้นกาแฟแบรนด์ไทย “คาเฟ ดิโอโร่” (Caffe' D'oro) จนฮอตฮิตติดลิ้นคอกาแฟ กระทั่งมีสาขามากกว่า 70 สาขาทั่วไทย วีระเดช สมบูรณ์เวชชการ ประธานกรรมการกลุ่มวีพีพีกรุ๊ป ในฐานะผู้มีประสบการณ์และผ่านสมรภูมิกาแฟแบบครบวงจร ทั้งปลูก ทั้งคั่ว และจัดส่ง มาถึง 17 ปี  จึงถือโอกาสพาคณะสื่อมวลชนไปเยี่ยมชมไร่กาแฟที่เป็นฝีมือการเพาะปลูกของชาวไทยภูเขา ณ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งวัตถุดิบสำคัญของกาแฟดิโอโร่ 

 

กว่าจะได้กาแฟคุณภาพ รสชาติกลมกล่อม กลิ่นหอมละมุนนั้น ล้วนต้องมาจากเมล็ดกาแฟที่ดี ซึ่งงานนี้คุณวีระเดชบอกว่า ต้องใส่ใจในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้กาแฟรสเลิศ พร้อมเสิร์ฟให้กับลูกค้าคนสำคัญ  

 

 

“กาแฟพันธุ์อราบิกาจะต้องปลูกในพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลพอสมควร ในช่วงที่ผ่านมา เกษตรกรในแต่ละดอยมักจะเก็บเกี่ยวกาแฟอย่างไม่ถูกวิธี ว่าจ้างแรงงานที่ขาดทักษะมารวบรวม เมล็ดกาแฟ คุณภาพและรสชาติที่ได้จึงไม่คงที่” คุณวีระเดชอธิบายไปพลางนำชมต้นกาแฟไปพลาง

 

จากนั้นจึงบอกต่อถึงวัตถุประสงค์ในการเข้ามาจัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกกาแฟในพื้นที่แห่งนี้ว่า  หลังจากร่วมมือกับทางสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม จัดสรรพื้นที่ให้แก่ชาวเขา เริ่มต้น        ที่ 300 ครัวเรือน จนวันนี้มีถึง 500 ครอบครัว แต่ละครอบครัวถูกจัดสรรพื้นที่ให้ประมาณ 5 ไร่  ซึ่งทางบริษัทก็รับหน้าที่ในการจัดหาต้นกล้า ทั้งยังส่งเสริม ให้ความรู้และคำแนะนำที่ถูกต้อง แก่เกษตรกรชาวเขาในการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยว ให้มีคุณภาพ
เท่าเทียมกับเมล็ดกาแฟ ของต่างประเทศ  

 

พร้อมกันนี้ ผู้บริหารรุ่นใหญ่ยังบอกด้วยความภููมิใจว่า “เมล็ดกาแฟจาก อ.อมก๋อย ของไทยถูกจัดอันดับให้เป็นเมล็ดคุณภาพแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ด้วยคะแนน 82.6 จากผู้เข้าประกวดกว่า 120 รายทั่วโลก” การันตีด้วยเรตติ้งคะแนนแบบนี้ แสดงว่าของเขาดีจริงๆ

 

 

ใช่ว่าจะส่งเสริมให้ชาวเขามีรายได้จากการทำไร่กาแฟอย่างเดียวเท่านั้น ว่ากันว่าคุณวีระเดชยังร่วมมือกับโรงเรียนอมก๋อยวิทยา จัดตั้งโครงการนักเรียนปลูกกาแฟ โดยแบ่งให้นักเรียนดูแลต้นกาแฟคนละ 3 ต้น รวมถึงการรับซื้อเมล็ดจากเกษตรกรในราคาประกันและจัดทำตลาดส่งออกไปสู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ส่งผลให้ปัจจุบันอมก๋อยกลายเป็นเมืองกาแฟ และเป็นที่รู้จัก ในนามของพื้นที่ปลูกกาแฟคุณภาพดีของไทยไปแล้ว

 

 

 

เมื่อชาวบ้านมีงานทำ นักเรียนมีส่วนในการหารายได้เพ่ิม จึงไม่แปลกที่ชาวบ้านอมก๋อย จะเรียกคุณวีระเดชว่า “พ่อเลี้ยง” แบบว่า…เลี้ยงดูตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ให้มีอยู่มีกินจนถึงทุกวันนี้