สจล. เปิดรับสมัคร “อาจารย์” และ “บุคลากร” มหาวิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้ – 16 ก.พ. 2561

สจล. เปิดรับสมัคร “อาจารย์” และ “บุคลากร” มหาวิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้ – 16 ก.พ. 2561

 

 

 

 

 

สจล. เปิดรับสมัคร “อาจารย์” และ “บุคลากร” มหาวิทยาลัย

ตั้งแต่บัดนี้ – 16 ก.พ. 2561

 

 

กรุงเทพฯ 17 มกราคม 2561 – สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 67 อัตรา และตำแหน่งสนับสนุนวิชาการ คุณวุฒิปริญญาโท และปริญญาตรี ตำแหน่งนิติกร นักประชาสัมพันธ์ นักวิเทศสัมพันธ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งอื่นๆ ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้สนใจสามารถ Download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.hr.kmitl.ac.th

หรือขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนขัตฤกษ์ โดยยื่นใบสมัครได้ 3 วิธี คือ สมัครด้วยตนเอง ตามสถานที่ วัน และเวลาข้างต้น หรือสมัครทางไปรษณีย์ และสมัครทางอินเตอร์เน็ต ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณนิสากร สีนวลแตง โทร. 084-533-8851084-533-8851 หรือคลิกเข้าไปที่ www.hr.kmitl.ac.th