ไปรษณีย์ไทย แนะนำผู้ใช้บริการฝากส่งสิ่งของที่มีมูลค่าสูง รับประกันเพิ่ม เติมความมั่นใจทุกการส่ง พร้อมชดเชยสูงสุด 5 หมื่นบาท

ไปรษณีย์ไทย แนะนำผู้ใช้บริการฝากส่งสิ่งของที่มีมูลค่าสูง รับประกันเพิ่ม เติมความมั่นใจทุกการส่ง พร้อมชดเชยสูงสุด 5 หมื่นบาท

 

  

 

 

 

ไปรษณีย์ไทย แนะนำผู้ใช้บริการฝากส่งสิ่งของที่มีมูลค่าสูง
รับประกันเพิ่ม เติมความมั่นใจทุกการส่ง พร้อมชดเชยสูงสุด 5 หมื่นบาท

 

 


กรุงเทพฯ 20 มีนาคม 2561 - บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) แนะนำผู้ใช้บริการกรณีฝากส่งสิ่งของที่มีมูลค่าสูง ด้วยบริการเสริมพิเศษ “การซื้อประกันเพิ่ม” พร้อมมูลค่าประกันสูงสุดในวงเงิน 50,000 บาท สำหรับบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) และไม่เกินวงเงิน 200,000 บาท สำหรับบริการโลจิสโพสต์ ฝากส่งสิ่งของขนาดใหญ่ ผู้สนใจสามารถเลือกซื้อประกันเพิ่มเติมจากการฝากส่งสิ่งของที่มีมูลค่าสูงได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ


นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันประชาชนนิยมส่งสิ่งของผ่านทางไปรษณีย์เพิ่มมากขึ้น ไปรษณีย์ไทย จึงมีบริการที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการส่งของผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ ยังมีบริการเสริมพิเศษ “การซื้อประกันการ ฝากส่ง” เพิ่มเติม เพื่อรับประกันสิ่งของฝากส่งของผู้ใช้บริการในเส้นทางไปรษณีย์ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่สิ่งของฝากส่งของผู้ใช้บริการเกิดสูญหายหรือเสียหายในเส้นทางไปรษณีย์ โดยจะมีอัตราการชดใช้ตามจริงสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท โดยจะมีค่าบริการ 10 บาทต่อวงเงินรับประกันทุกๆ 500 บาท พร้อมค่าปฏิบัติการ 15 บาท


สำหรับผู้ใช้บริการที่ประสงค์ฝากส่งสิ่งของที่มีน้ำหนัก 20 กิโลกรัมขึ้นไป ภายในประเทศ และบริการโลจิสโพสต์ (Logispost) ในประเทศจะมีค่าบริการ 6 บาทต่อวงเงินรับประกันทุกๆ 500 บาท พร้อมค่าปฏิบัติการ 15 บาท ทั้งนี้ มูลค่าการชดใช้สิ่งของฝากส่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ไปรษณีย์ไทยกำหนด โดยผู้ใช้บริการสามารถสอบถามหรือเลือกซื้อประกันจากการฝากส่งเพิ่มได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ


ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทย ยังคงเดินหน้าพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และนวัตกรรมไปรษณีย์ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างมาตรฐานการให้บริการของบุคลากรไปรษณีย์ไทย ให้ได้มาตรฐานเดียวกันในทุกเครือข่ายที่ทำการไปรษณีย์กว่า 1,500 แห่ง เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้บริการแก่ประชาชนคนไทย อันสะท้อนศักยภาพของไปรษณีย์ไทย ในฐานะ “เครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทย” อย่างเต็มภาคภูมิ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ THP Contact Center 1545 หรือเว็บไซต์ www.thailandpost.co.th