เทศกาลหนังสือนิทานภาพนานาชาติประจำปี 2561 TK park International Children’s Picture Book Festival 2018

เทศกาลหนังสือนิทานภาพนานาชาติประจำปี 2561 TK park International Children’s Picture Book Festival 2018

 

  

 

 

 

เทศกาลหนังสือนิทานภาพนานาชาติประจำปี 2561
TK park International Children’s Picture Book Festival 2018

 

 

อุทยานการเรียนรู้ TK park ขอเชิญเด็กๆ ครอบครัว รวมทั้งนักเขียน นักวาดภาพประกอบ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนเข้าร่วมงาน เทศกาลหนังสือนิทานภาพนานาชาติประจำปี 2561
หรือ TK park International Children’s Picture Book Festival 2018 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด The Growth of The Brain and Imagination ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม – วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิล์ด


ภายในงานพบกับลานจัดแสดงหนังสือนิทานภาพนานาชาติ รางวัลต่างๆ จากเอเชีย (ไต้หวัน, ญี่ปุ่น) ยุโรป อเมริกาและอาเซียน นิทรรศการภาพประกอบนิทาน จากนักเขียน นักวาดภาพประกอบมืออาชีพจากใต้หวัน และนักเขียน นักวาดภาพประกอบรุ่นใหม่ของไทย พร้อมกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ Story time & Mini Workshop กิจกรรมฟังนิทานจากหนังสือนิทานนานาชาติ และโปรแกรมฝึกทักษะการคิดรูปแบบต่างๆสำหรับเด็ก ,Story time & Illustrated Workshop กิจกรรม ฟังนิทานและฝึกวาดภาพประกอบนิทานสำหรับเด็ก จากนักเขียน นักวาดภาพประกอบรางวัลแว่นแก้ว ,กิจกรรมฟังนิทานประกอบเพลง จากครูก้า อ.กรองทอง บุญประคองและคณะครูจากโรงเรียนจิตตเมตต์ และWorkshop สำหรับนักเขียน นักวาดภาพประกอบ โดยนักเขียน นักวาดภาพประกอบมืออาชีพชาวไต้หวัน


สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 257 430002 257 4300 ต่อ 136 หรือ 098 832 4151 คุณอุษา ศรีนวล