กปน. ห่วงใยผู้ใช้น้ำ ชวนใช้บริการ MWA e-Bill Service แทนบิลกระดาษ เริ่ม ม.ค. 64

กปน. ห่วงใยผู้ใช้น้ำ ชวนใช้บริการ MWA e-Bill Service แทนบิลกระดาษ เริ่ม ม.ค. 64

 

                                                                                                                                                      

 

 

 

กปน. ห่วงใยผู้ใช้น้ำ ชวนใช้บริการ MWA e-Bill Service แทนบิลกระดาษ เริ่ม ม.ค. 64

สะดวกรวดเร็ว ลดการสัมผัส ลดความเสี่ยง พร้อมร่วมรักษ์โลก

 

 

นางชวิณา วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป กปน. จะให้บริการ MWA e-Bill Service เต็มรูปแบบ ซึ่งประกอบด้วย e-Invoice (ใบแจ้งค่าน้ำประปา) และ e-Tax invoice & e-Receipt (ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษีและใบรับเงิน) เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนรูปแบบกระดาษได้ ช่วยให้ลูกค้าได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถดูผ่าน smart devices ต่าง ๆ ได้ทุกที่ ลดปัญหาเอกสารชำรุด สูญหาย ช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ มั่นใจ ปลอดภัย ลดการสัมผัสกระดาษ ลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

โดยสามารถสมัครใช้บริการ MWA e-Bill Service ได้ทั้ง 3 ช่องทาง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

- แอปพลิเคชัน MWA onMobile

- เว็บไซต์ eservicesapp.mwa.co.th/etaxregister/

- สมัครที่สำนักงานประปาสาขา

สำหรับลูกค้าที่เคยสมัครใช้บริการ e-Bill ไว้แล้ว สามารถยืนยันรับเอกสารรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ทางอีเมล์ที่เคยลงทะเบียนไว้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MWA call center  โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทาง line : @MWAthailand

หมายเหตุ : ลูกค้าจะได้รับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น (ลูกค้าสามารถตรวจสอบช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่นี่ https://www.mwa.co.th/download/other/Collect_type_code_from_eTax.pdf )