ธนาคารกรุงเทพ ชวนเด็กไทย สร้างวินัยการออม มอบสมุดบันทึกรายรับ-รายจ่าย เป็นของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2564

ธนาคารกรุงเทพ ชวนเด็กไทย สร้างวินัยการออม มอบสมุดบันทึกรายรับ-รายจ่าย เป็นของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2564

 

                                                                                                                                                      

 

 

 
 

ธนาคารกรุงเทพ ชวนเด็กไทย สร้างวินัยการออม

มอบสมุดบันทึกรายรับ-รายจ่าย เป็นของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2564

ฝึกวางแผนอนาคต รู้จักเก็บ รู้จักใช้ ไม่หวั่นหากต้องเผชิญวิกฤต

 

 

ธนาคารกรุงเทพมอบสมุดบันทึกรายรับ-รายจ่าย ส่งเสริมการออม เป็นของขวัญวันเด็กประจำปี 2564 หวังช่วยสร้างวินัยทางการเงินที่ดี รู้จักเก็บ รู้จักใช้ เห็นความสำคัญของการมีเงินออมที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบหากเกิดสถานการณ์วิกฤตต่าง ๆ สามารถช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง หรือมีเงินเก็บสำหรับทำตามความฝันที่ตั้งใจไว้ได้ โดยปีนี้ธนาคารจัดส่งสมุดให้โรงเรียนที่ธนาคารสนับสนุน เช่น โรงเรียนที่ธนาคารบริจาคอาคารเรียนให้ โรงเรียนในโครงการ CONNEXT ED โรงเรียนที่ธนาคารช่วยฟื้นฟูจากน้ำท่วมในโครงการพลังน้ำใจไทย และโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมกว่า 1,000 แห่ง ทั่วประเทศ ให้โรงเรียนพิจารณาแจกจ่ายให้แก่เด็ก ๆ เมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยหรือในช่วงเปิดเทอมนอกจากนี้ สมุดบันทึกดังกล่าวยังถูกผลิตด้วยกระดาษรักษ์โลก จากสวนไม้ที่ปลูกเพื่อผลิตกระดาษตามมาตรฐานการจัดการสวนไม้อย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน FSC หรือ Forest Stewardship Council ที่กำหนดให้ต้องมีพื้นที่อนุรักษ์อย่างน้อยร้อยละ 10 ของพื้นที่สวนไม้ที่ขอรับรอง ทั้งยังช่วยถนอมสายตาของเด็ก ๆ อีกด้วย