กรุงเทพประกันภัย สวัสดีปีใหม่

กรุงเทพประกันภัย สวัสดีปีใหม่

 

                                                                                                                                                      

 

 

 

กรุงเทพประกันภัย สวัสดีปีใหม่ 

 

 

 ขอบคุณทีมประชาสัมพันธ์ ส่วนการสื่อสารองค์การ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) คุณสุธิดา มลิลา คุณวัลภา สมสุข คุณวัชรี สุพรรณมี คุณบุษกร โกศลศิริลักษณ์ คุณวิชุดา จรูญรัตนกุล คุณชมพูนุท คารวมิตร และคุณปิริญา โลศิริ โดยมีคุณชมพูนุท เป็นตัวแทนสวัสดีปีใหม่ คุณสุทธิคุณ กองทอง(หนุ่ม) บรรณาธิการบริหาร นิตยสารเชนจ์ อินทู ณ บริษัท เชนจ์ มีเดีย(ประเทศไทย) จำกัด สุขุมวิท 65