ศรีสุวรรณจี้ ผบ.ตร.สอบตำรวจโรงพักห้วยขวาง-บางขุนเทียนประวิงคดีชอบหรือไม่

ศรีสุวรรณจี้ ผบ.ตร.สอบตำรวจโรงพักห้วยขวาง-บางขุนเทียนประวิงคดีชอบหรือไม่

 

 

ศรีสุวรรณจี้ ผบ.ตร.สอบตำรวจโรงพักห้วยขวาง-บางขุนเทียนประวิงคดีชอบหรือไม่

 
 
วันนี้(11 ก.ย.66)เวลา 10.00 น. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน ได้เดินทางมายื่นคำร้องต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เพื่อขอให้สอบพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง และสถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน กรณีการตั้งข้อหาผู้ต้องหาที่อาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและประวิงเวลาไปกว่า 6 เดือนแล้วไม่ยอมสรุปสำนวนคดีเพื่อส่งอัยการฟ้องต่อศาลนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
 
ทั้งนี้สืบเนื่องจากมีประชาชนไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาใน 2 สถานีตำรวจดังกล่าว(สน.ห้วยขวาง-บางขุนเทียน)มานานกว่า 6 เดือนแล้ว โดยในแต่ละสำนวนคดีมีวัตถุพยานครบ มีการเรียกผู้ต้องหา พยานมาสอบครบแล้ว แต่พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีกลับยังไม่ส่งสำนวนให้อัยการสั่งสำนวนยื่นฟ้องต่อศาลตามครรลองของกฎหมายโดยเร็วตามประกาศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่อย่างใด
 
เช่นนี้ อาจถือได้ว่าพนักงานสอบสวนของทั้ง 2 สน.มีพฤติการณ์ที่เป็นไปในทางการประวิงคดีเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ต้องหา อันขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 2560 ม.68 ประกอบ ม.4 และ ม.25 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม 2566 ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการทำความเห็นทางคดีและตรวจสอบดุลยพินิจพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ 2565 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 419/2556 เรื่อง การอำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา การทำสำนวนการสอบสวน และมาตรการควบคุม ตรวจสอบ เร่งรัดการสอบสวนคดีอาญา ลงวันที่ 1 ก.ค.2556 หรือไม่
 
ซึ่งหากเพิกเฉยปล่อยให้พนักงานสอบสวนใช้อำนาจหรือดุลยพินิจกันตามอำเภอใจ ทั้ง ๆ ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีกฎ ก.ตร. มีระเบียบ มีประกาศและคำสั่งอันเกี่ยวกับการรับแจ้งความและการรวบรวมสำนวนคดีเพื่อสั่งฟ้องไปยังอัยการอย่างชัดเจนรัดกุมอยู่แล้ว แต่ก็ยังเห็นปรากฏกันอยู่เนือง ๆ ทั่วประเทศ เกี่ยวกับการดองสำนวนคดีของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี ทำให้คดีล่าช้า จนผู้เสียหายเกิดอาการท้อถอย ทิ้งคดี หรือพิการ เสียชีวิตไปเสียก่อน หรือกว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้ ซึ่งจักไม่เป็นธรรมต่อประชาชน อันมิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน วิธีการ ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างรวดเร็ว
 
กรณีเยี่ยงนี้ องค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน จึงต้องนำความพร้อมพยานหลักฐานมาร้องขอให้ ผบ.ตร.ใช้อำนาจตาม ม.11 ประกอบ ม.14 แห่ง พรบ.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2547 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาสั่งโยกย้ายในเชิงการลงโทษต่อพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีต่อไป นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด