ศรีสุวรรณบุกร้อง สตง.สอบการจ้างเหมาการบินไทย 30 ล้าน

ศรีสุวรรณบุกร้อง สตง.สอบการจ้างเหมาการบินไทย 30 ล้าน

 

 

ศรีสุวรรณบุกร้อง สตง.สอบการจ้างเหมาการบินไทย 30 ล้านพานายกฯเศรษฐาไปยูเอ็นแพงเว่อร์เกินไปหรือไม่
 
 
 
วันนี้(18ก.ย.66) เวลา 15.00 น.นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน เปิดเผยว่า ได้ยื่นคำร้องไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เพื่อขอให้สอบการจ้างเหมาเครื่องบินการบินไทย 30 ล้านบาทเพื่อนำนากรัฐมนตรีและคณะไปเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 78 (UNGA78) ที่อเมริกา เป็นการขัดหรือแย้งต่อพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560” ประกอบ พรบ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ 2542 หรือไม่อย่างไร
 
ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) ได้ออกประกาศให้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างการรับขนคนโดยสารทางอากาศโดยเครื่องบินพาณิชย์สำหรับภารกิจการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 78 (UNGA78) ของนายกรัฐมนตรีและคณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยเสนอราคา ภายในวงเงิน 30 ล้านบาท ลงนามโดย นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการนายกรัฐมนตรีนั้น
 
มีประเด็นที่สังคมเรียกร้องให้มีการตรวจสอบเพื่อความชัดเจนของกฎหมายนั้น การใช้อำนาจในการว่างกล่าว มีข้อสงสัยที่ต้องพิสูจน์ให้สิ้นสงสัย คือ 1.เหตุใดจึงไม่มีการเปรียบเทียบราคากลางเพราะเป็นการสืบราคาเพียงรายเดียวคือ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ในขณะที่มีการการบินอีกมากมายที่จะใช้กำหนดราคากลางได้ การกระทำดังกล่าวชอบด้วยระเบียบหรือกฎหมายหรือไม่ 2.เหตุใดราคาที่มาจากการเสนอของการบินไทยรายเดียวนั้น ไม่มีราคาต้นทุนเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของเครื่องบินของกองทัพอากาศ ที่มีเครื่องบินซึ่งเป็นเครื่องบินประจำตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีอยู่แล้ว เพราะก่อนหน้านี้ทางพรรคเพื่อไทย ได้เคยออกมาระบุว่าการที่นายกเศรษฐา ไม่ใช้เครื่องบิน Airbus 340 ของ กองทัพอากาศเนื่องจากค่าใช้จ่ายเครื่องบิน ทอ. สูงกว่าอย่างไร
 
ที่สำคัญ ไม่ปรากฎว่ามีการเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปกับนายกรัฐมนตรี 50 คน นั้นเป็นใครบ้าง เป็นการปกปิดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งให้ประชาชนทราบตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 41(1) ประกอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540 หรือไม่ เพราะมีข่าวเล็ดลอดออกมาว่าอาจมีนักธุรกิจร่วมเดินทางไปด้วยจำนวนหนึ่ง หากใช้งบประมาณของรัฐเพื่อสนับสนุนนักธุรกิจเหล่านั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
 
ด้วยเหตุดังกล่าวองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน จึงต้องนำความมาร้องต่อ สตง. เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่เป็นการเร่งด่วน หากพบเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายให้ดำเนินการเสนอให้ ป.ป.ช.ลงโทษผ็ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไป นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด