"อ.เผ่าทอง ทองเจือ" บอกบุญ ร่วมจัดสร้างเมรุเผาศพ แทนการเผาบนเชิงตะกอน

"อ.เผ่าทอง ทองเจือ" บอกบุญ ร่วมจัดสร้างเมรุเผาศพ แทนการเผาบนเชิงตะกอน

 

 

"อ.เผ่าทอง ทองเจือ" บอกบุญ ร่วมจัดสร้างเมรุเผาศพ แทนการเผาบนเชิงตะกอน วัดยางหลวง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
 
 
กราบเรียนท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน เนื่องจากบ้านยางหลวง อ.แม่แจ่มจ.เชียงใหม่ มีความประสงค์จะจัดสร้างเมรุเผาศพ ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ แทนการเผาบนเชิงตะกอน แบบดั้งเดิม ซึ่งตัวเชิงตะกอนเองก็ชำรุดทรุดโทรมมาก ในการนี้ กระผม-อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ ได้รับมอบหมายจาก วัดยางหลวง และชาวหมู่บ้านยางหลวงให้เป็นประธานฝ่ายดำเนินการ จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม คืองานประเพณี "ตานก๋วยสลากหลวง" และจัดทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566 ณ บริเวณ วัดยางหลวง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนถึง 15.30 น.
 
โดยพิธีตานก๋วยสลากหลวงในครั้งนี้ จะจัดขึ้นตามแบบจารีตโบราณ ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ที่จะใช้ถวายพระภิกษุในต้นก๋วยสลากหลวงจะเป็นวัสดุธรรมชาติตามแบบโบราณทั้งสิ้น รวมทั้งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของชาวบ้านที่เข้าร่วมพิธีก็จะเป็นผ้าที่ทอขึ้นจากเส้นใยธรรมชาติ เช่น ฝ้ายหรือไหม ทั้งนี้เพื่อการตระหนักนึก ถึงภาวะโลกร้อนอันเป็นปัญหากระทบ อย่างรุนแรง ถึงการ เกษตรกรรม อันเป็นอาชีพหลักของชาวบ้านยางหลวงเองด้วย
 
เพื่อให้การสร้างเมรุเผาศพในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้โดยเร็ว กระผมจึงใคร่ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคทรัพย์ ตามศรัทธาโดยโอนเงินของท่านไปยังบัญชีของวัดยางหลวง ตามเลขที่บัญชีข้างล่างนี้ จากนั้นกรุณาส่งสลิปโอนเงิน ด้วยการแอดคิวอาร์โค้ดไลน์ในรูป ซึ่งเป็นไลน์ของเจ้าอาวาสวัดยางหลวงโดยตรง พร้อมทั้งชื่อนามสกุลและที่อยู่ของท่าน โดยละเอียด พร้อมเบอร์โทรศัพท์ เพื่อดำเนินการออกใบอนุโมทนาบัตรของวัดยางหลวง ซึ่งสามารถใช้หักภาษีได้ และจะได้ส่งกลับคืนไปให้ท่านผู้บริจาคทรัพย์ ต่อไป
 
บัญชี ธนาคารออมสิน สาขาแม่แจ่ม
ชื่อบัญชี : วัดยางหลวง (ทำบุญ)
เลขบัญชี : 020344596398
(หรือนายกฤติพงศ์บุญเทียม- คือชื่อนามสกุลของเจ้าอาวาส)
 
อนึ่ง บัญชีของวัดยางหลวงนี้ อนุญาตให้ผู้มีสิทธิเบิกได้2ใน3คน
คือ
1) พระสมุห์กฤติพงศ์ กิตฺติโสภโณ เจ้าอาวาสวัดยางหลวง
2) นายถนัด สุรินต๊ะ ไวยาวัจกร
3) นายบุญศรี บุญเทียม กรรมการวัด
*โดยมีหมายเลข (1) เป็นหลัก
 
*** สำหรับท่านผู้มีจิตศรัทธาประสงค์ จะเป็นเจ้าภาพถวาย"ต้นฉลากย้อมหลวง" ในนามของท่านและครอบครับ หรือบริษัท สามารถแจ้งความประสงค์จับจอง "ต้นสลากย้อมหลวง" ซึ่งในครั้งนี้จะมีเพียง 9 ต้นเท่านั้น ในมูลค่าต้นละ 99,999 บาท ได้ที่เจ้าอาวาสโดยตรง ด้วยการแอดไลน์กับพระคุณเจ้าผ่านคิวอาร์โค้ดในรูป ได้เลยครับ
 
ขอให้บุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมบริจาคทรัพย์ สร้างเมรุเผาศพ ที่บ้านยางหลวง อ.แม่แจ่ม จ.เชียง ใหม่ กับผมในครั้งนี้ จงเป็นพลวะปัจจัย ให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ