กรุงศรี คอนซูมเมอร์ แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

 

 

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

 

กรุงเทพฯ – 2 พฤษภาคม 2567 : กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ผู้ให้บริการด้านบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ประกาศแต่งตั้ง นายอธิป  ศิลป์พจีการ ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567

 

ในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด นายอธิป จะรับผิด ชอบการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ กำกับดูแลการบริหารงานของสายงานบริหารธุรกิจ กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ โดยรายงานตรงต่อประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรี คอนซูมเมอร์

 

นายอธิปเป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลและบัตรเครดิตมากว่า 25 ปี สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาระบบข้อมูลสารสนเทศ และปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) ตลอดเวลากว่า 22 ปีที่ร่วมงานกับกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ได้สร้างผลงานที่โดดเด่นมากมาย โดยในปี 2562 ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารธุรกิจกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ รับผิดชอบการบริหารธุรกิจของกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์  และเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เช่น บัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม, เอ็กซ์ยู บัตรเครดิตดิจิทัล, บัตรสินเชื่อโคแบรนด์ที่ร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำ

 

เช่น บัตรเซ็นทรัล เดอะวัน เฟิร์สช้อยส์, บัตรโฮมโปร เฟิร์สช้อยส์ เป็นต้น รวมทั้งรับผิดชอบการพัฒนาธุรกิจผ่านช่องทางดิจิทัล และการวิเคราะห์สินเชื่อโดยใช้ข้อมูล (Information-based Lending) ให้กับกรุงศรี คอนซูมเมอร์ เช่น สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล เฟิร์สช้อยส์ เพย์พลัส เป็นต้น รวมทั้งยังเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนและเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ นอกจากนี้ ยังได้รับเลือกจากสมาชิกชมรมสินเชื่อส่วนบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองประธานชมรมสินเชื่อส่วนบุคคล ภายใต้สมาคมธนาคารไทย ถึงสองสมัยตั้งแต่ปี 2563 และล่าสุดได้รับเลือกเป็นประธานชมรมสินเชื่อส่วนบุคคล โดยมีวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี ในปี 2567-2569 อีกด้วย