กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม จับมือ อินฟอร์มา

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม จับมือ อินฟอร์มา

 

 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม

จับมือ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย

จัดสัมมนาหัวข้อ  “สุดยอดกลยุทธ์การทำธุรกิจยุคดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการไทย”

ในงาน ProPak Asia 2024

 

เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิต การทำงาน และการทำธุรกิจ จนเกิดการเปลี่ยนรูปแบบไปอย่างรวดเร็ว หลายๆ ธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมศักยภาพตั้งแต่รากฐานในการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพภายในองค์กร ลดต้นทุน และระยะเวลาในการดำเนินงาน รวมถึงการส่งมอบประสบการณ์ของลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น

      ดังนั้น  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรมและ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย      ผู้จัดงาน ProPak Asia 2024 จึงได้ร่วมมือกันจัดสัมมนาขึ้นในหัวข้อ “สุดยอดกลยุทธ์การทำธุรกิจยุคดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการไทย”  (ULTIMATE BUSINESS STRATEGY IN DEGITAL ERA For Thai Entrepreneurs ) ในวันที่          12 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 13.30 – 16.00 น. ห้อง MR220-221 (บรรยายเป็นภาษาไทย) เพื่อให้ความรู้ผู้ประกอบการไทยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลสำหรับการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม 4.0 : IOT&OT Convergence ในงาน ProPak Asia 2024 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก 

  • คุณนพล แสงพัฒนากรกิจ ที่ปรึกษาอาวุโสการวางระบบ ERP กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  • คุณประสิทธิ์  กานตกุล  รองประธาน Industrial & Process Automation ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

 

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ www.propakasia.com หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสัมมนาฯ ติดต่อ คุณพุทธพร พุดมะลัง       โทร. 02 036 0500 ต่อ 263 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.