การประปานครหลวง ชวนสมัคร MWA e-Bill Service เปลี่ยนบิลกระดาษอิเล็กทรอนิกส์

การประปานครหลวง ชวนสมัคร MWA e-Bill Service เปลี่ยนบิลกระดาษอิเล็กทรอนิกส์

 


การประปานครหลวง ชวนสมัคร MWA e-Bill Service เปลี่ยนบิลกระดาษอิเล็กทรอนิกส์

 

การประปานครหลวง (กปน.) ชวนสมัคร MWA e-Bill Service เปลี่ยนบิลกระดาษ เป็นบิลอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย e-Invoice (ใบแจ้งค่าน้ำประปา) และ e-Tax invoice & e-Receipt (ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษีและใบรับเงิน) ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้า กปน. สามารถดูเอกสารได้ทุกที่ ทุกเวลา ลดปัญหาเอกสารชำรุด สูญหาย ช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ มั่นใจ ปลอดภัย ลดการสัมผัสกระดาษ
 
สมัคร MWA e-Bill Service ง่าย ๆ ได้จาก 3 ช่องทาง
▶️ แอปพลิเคชัน MWA onMobile
▶️ เว็บไซต์ eservicesapp.mwa.co.th/etaxregister
▶️ สำนักงานประปาสาขา ทั้ง 18 สาขา