อบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรม Photoshop CS6 เบื้องต้น

อบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรม Photoshop CS6 เบื้องต้น

 

 

 

 

อบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรม Photoshop CS6 เบื้องต้น

 

 


วันพฤหัสบดีที่ 17 และ 24 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องสมุดไอที IT Workshop 1 – 2 อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์


อุทยานการเรียนรู้ TK park ขอเชิญผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรม Photoshop CS6 เบื้องต้น โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การจัดการเบื้องต้นด้วย Photoshop เพื่อให้เข้าใจโปรแกรมการใช้งานในส่วนต่างๆ โดยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน หรือชีวิตประจำวันได้จริง
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เรียนรู้การสร้างภาพแบบพาโนรามา
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 ทบทวน - สร้างชิ้นงานจาก Photoshop


การอบรมจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 17 และ 24 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องสมุดไอที IT Workshop 1 – 2 อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ สำหรับสมาชิก TK park อบรมฟรี!!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด เฉพาะสมาชิก TK park เท่านั้น และโปรดสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนวันเรียน


ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามด่วน.... ที่หมายเลข 02-257-430002-257-4300 ต่อ 301 รับจำนวนจำกัดจ้า

 

 

 

 

 

 

ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
เหมือนฝัน นิลคูหา (กวาง) 09 4224 4635 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
งานสื่อสารองค์กร สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
อรณัฐรัฐ หล่อศรีศุภชัย, สิริวรรณ รัตนมงคลธัญ โทร. 0 2257-43000 2257-4300 ต่อ 241,245